21 PAŹ 2021

Zielona energia i zrównoważony rozwój (GE&S)

WYDANIE SPECJALNE: Śniadanie z ekspertem

Polska

"Śniadanie z ekspertem" to cykl spotkań z auditorami i ekspertami TÜV SÜD Polska oraz zaproszonymi gośćmi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach. Celem spotkań jest wstępne zapoznanie się z nowymi trendami w takich obszarach jak produkty konsumenckie i branża retail, energetyka, produkcja przemysłowa, infrastruktura i kolejnictwo, branża chemiczna, paliwowa i wydobywcza, motoryzacja. 

Zapraszamy na WYDANIE SPECJALNE Śniadania z ekspertem 21.10.2021r. - w aplikacji Teams o godz.10:00.

Tematem przewodnim spotkania będą : 

Zielona energia i zrównowazony rozwój (GE&S)

W ramach propozycji polityki klimatyczno-energetycznej i tzw. „Zielonego Ładu” do roku 2030 Unia Europejska przyjmuje bardzo ambitne cele klimatyczne: ograniczenie o co najmniej 55% emisji gazów cieplarnianych  (w stosunku do poziomu z 1990 r.); zapewnienie co najmniej 40% udziału  energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii; poprawa efektywności energetycznej o co najmniej 32,5%.

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. wychodzi naprzeciw tym celom uruchomiając usługi w ramach projektu „Zielona energia i zrównoważony rozwój”

Podczas spotkania zostaną omówione:

Certyfikacja Green Manufacturer (zielony prodcucent) 

Przedstawimy na czym polega uzyskanie certyfikatu przez przedsiębiorstwo, które w swej działalności produkcyjnej lub usługowej wykorzystuje  energię z odnawialnego źródła. Taki przedsiębiorca może uzyskać certyfikat potwierdzający redukcję emisję dwutlenku węgla oraz że produkty lub usługi przedsiębiorstwa zostały wykonane przy udziale zielonej energii.

Certyfikacja zielonej energii

Przedstawimy na czym polega uzyskanie certyfikatu przez przedsiębiorstwo, które sprzedaje energię elektryczną z OZE. Taki przedsiębiorca może uzyskać certyfikat potwierdzający ilość energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana odbiorcom indywidualnym lub przemysłowym, gwarantując, że energia przez nich zakupiona pochodzi z OZE.

Certyfikacja zielonego wodoru

Przedstawimy na czym polega uzyskanie certyfikatu przez przedsiębiorstwo, które produkuje zielony wodór. Taki przedsiębiorca może uzyskać certyfikaty potwierdzający, że przy produkcji wodoru wykorzystywano energię z odnawialnego źródła.

Certyfikacja efektywnych energetycznie sieci ciepła i chłodu

Przedstawimy na czym polega uzyskanie certyfikatu przez przedsiębiorstwo, które jest właścicielem sieci ciepłowniczych/chłodniczych lub przez przedsiębiorstwo, które wprowadza do sieci ciepło lub chłód z odnawialnych źródeł, z wysokosprawnej kogeneracji lub jest ciepłem odpadowym. Taki przedsiębiorca może uzyskać certyfikat potwierdzający, że sieć ciepłownicza lub chłodnicza spełnia warunki sieci efektywnie energetycznej.

Spotkanie to dedykowane jest dla:

- przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych

- przedsiębiorstw energetycznych sprzedających energię elektryczną

- przedsiębiorstw będących właścicielami sieci ciepłowniczych/chłodniczych

- przedsiębiorstw produkujących i wprowadzających ciepło do sieci (elektrociepłownie, ciepłownie, PEC)

- przedsiębiorstw produkujących wodór

Prelegenci:

Marek Marcisz 

Absolwent Politechniki Śląskiej, od 2010 r. specjalista ds. energetyki w TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., odpowiedzialny za obszar CHP w Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., ekspert i weryfikator jednostek kogeneracji, audytor kontroli dostaw biomasy w zakresie systemu należytej staranności oraz uwierzytelniania biomasy, opiniodawca dokumentacji uwierzytelniających instalacji OZE, weryfikator energetyczny, autor licznych artykułów ukazujących się w pismach branży energetycznej; reprezentant TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. na konferencjach oraz trener szkoleń, wykładowca na warsztatach i seminariach.

    

Datę w formularzu zgłoszeniowym na "Śniadanie z ekspertem" wpisujemy w następujacym formacie: rok/miesiąc/dzień

  • 1

    Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy / Application form

Dane uczestnika/Participant data

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"


Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w celu organizacji i realizacji szkolenia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych * / / Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in order to organize and implement training in accordance with the principles contained in Privacy Policy and Personal data protection


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych / I consent to the processing of my personal data for marketing purposes. Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in accordance with the principles contained in Privacy Policy and the document Personal data protection

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację