23 WRZ 2021

Wymagania dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE

WYDANIE SPECJALNE: Śniadanie z ekspertem

Polska

"Śniadanie z ekspertem" to cykl spotkań z auditorami i ekspertami TÜV SÜD Polska oraz zaproszonymi gośćmi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach. Celem spotkań jest wstępne zapoznanie się z nowymi trendami w takich obszarach jak produkty konsumenckie i branża retail, energetyka, produkcja przemysłowa, infrastruktura i kolejnictwo, branża chemiczna, paliwowa i wydobywcza, motoryzacja. 

Zapraszamy na WYDANIE SPECJALNE Śniadania z ekspertem 23.09.2021r. - w aplikacji Teams o godz.10:00.

Tematem przewodnim spotkania będą : 

Wymagania dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE

Podczas spotkania zostaną poruszone następujace tematy:

 • Fakty o Dyrektywie ciśnieniowej (PED);
 • Struktura dyrektywy 2014/68/UE;
 • Zakres i wyłączenia dyrektywy 2014/68/UE;
 • Obowiązki producentów;
 • Domniemanie zgodności;
 • Klasyfikacja płynów;
 • Tablice oceny zgodności;
 • Procedury oceny zgodności;
 • Deklaracja zgodności;
 • Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa;
 • Szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń ciśnieniowych.

Prelegenci 

Anna Klakus

Specjalista ds. spawalnictwa. Pracownik TÜV SÜD Polska od 2012 roku. Absolwentka Politechniki Śląskiej. Międzynarodowy Inżynier Spawalnik. Audytor trenujący w obszarze ISO 3834. Posiada doświadczenie w zakresie odbiorów oraz inspekcji urządzeń ciśnieniowych wg PED.

Evdokia Bojadzieva-Walag

Rzeczoznawca TŪV ds. badania projektów. Wykładowca szkoleń technicznych. Pracownik TÜV SÜD Polska od 2013 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania urządzeń ciśnieniowych.

 

 

 

 • 1

  Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy


Dane uczestnika

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"


Oświadczenia

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.*


Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w celu organizacji i realizacji szkolenia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych *


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację