11 CZE 2021

Wymagania dla wytwórców pojazdów szynowych wg PN-EN 15085-2:2020

Śniadanie z ekspertem

Polska

"Śniadanie z ekspertem" to cykl spotkań z audytorami i ekspertami TÜV SÜD Polska oraz zaproszonymi gośćmi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach. Celem spotkań jest wstępne zapoznanie się z nowymi trendami w takich obszarach jak branża spożywcza, paszowa, opakowaniowa, kosmetyczna, tekstylna, odzieżowa i obuwnicza czy systemy zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem, a także zmiany w normach i standardach branżowych.

Zapraszamy na Śniadanie z ekspertem 11.06.2021r - w aplikacji Teams o godz.10:00.

Tematem przewodnim spotkania będzie:

"Wymagania dla wytwórców pojazdów szynowych wg PN-EN 15085-2:2020 "

Podczas prezentacji przybliżymy Państwu m.in.:

  • nowe wydanie normy EN 15085-2:2020 dotyczące wymagań stawianych wytwórcom pojazdów szynowych oraz ich części składowych.
  • przedstawiony zostanie ogólny zarys normy EN 15085-2, typy działalności w odniesieniu do poziomów klasyfikacji (CL1 – CL3) oraz rodzaju komponentów. 

Spotkanie rekomendujemy wszystkim, dla których znajomość wymagań normy jest początkiem drogi do budowania firmy nastawionej na rozwój oparty na jakości oraz procesie ciągłego doskonalenia. Zapraszamy osoby pełniące funkcję nadzoru spawalniczego, kontroli jakości, pełnomocników ds. SZJ oraz osoby zainteresowane.

Spotkanie poprowadzą audytorzy, którzy na co dzień przeprowadzają audyty zgodnie z wymaganiami norm i standardów dotyczących certyfikacji wytwórców pojazdów szynowych, wytwarzania oraz kontroli i badania. Zachęcamy do aktywnej dyskusji.

 

Prowadzący:

Robert Wierbowiecki

Zastępca Kierownika Usług Technicznych, Rzeczoznawca TÜV.  Audytor wiodący w obszarach ISO 3834, EN 15085.  Pracownik  TÜV  SÜD Polska od 2010 roku. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Międzynarodowy Inżynier Spawalnik. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie odbiorów oraz inspekcji cystern podlegających pod przepisy ADR/RID.

Piotr Wereszczyński

Rzeczoznawca TÜV.  Audytor wiodący oraz Inspektor w obszarach ISO 3834, EN 15085 oraz EN 1090. Pracownik  TÜV  SÜD Polska od 2010 roku. Absolwent Politechniki Białostockiej, Międzynarodowy Inżynier Spawalnik, Międzynarodowy Inspektor Spawalnictwa.

Artur Labus

Dyrektor działu Usług dla Przemysłu, Dyrektor Centrum Certyfikacji, audytor wiodący w obszarach ISO 3834, EN 1090, EN 15085, Rzeczoznawca TÜV.  Pracownik  TÜV SÜD Polska od 2010 roku. Absolwent Politechniki Śląskiej, Międzynarodowy Inżynier Spawalnik. Przeprowadził ponad 800 audytów w zakresie certyfikacji procesów spawalniczych.

  • 1

    Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy / Application form

Dane uczestnika/Participant data

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"


Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w celu organizacji i realizacji szkolenia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych * / / Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in order to organize and implement training in accordance with the principles contained in Privacy Policy and Personal data protection


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych / I consent to the processing of my personal data for marketing purposes. Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in accordance with the principles contained in Privacy Policy and the document Personal data protection

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację