22 KWI 2021

Jakość i bezpieczeństwo wyrobów tekstylnych, odzieżowych i obuwniczych

Śniadanie z ekspertem

Polska

"Śniadanie z ekspertem" to cykl spotkań z audytorami i ekspertami TÜV SÜD Polska oraz zaproszonymi gośćmi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach. Celem spotkań jest wstępne zapoznanie się z nowymi trendami w takich obszarach jak branża spożywcza, paszowa, opakowaniowa, kosmetyczna, tekstylna, odzieżowa i obuwnicza czy systemy zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem, a także zmiany w normach i standardach branżowych.

Zapraszamy na Śniadanie z ekspertem 22.04.2021r - w aplikacji Teams o godz.10:00.

Tematem przewodnim spotkania będzie:

"Jakość i bezpieczeństwo wyrobów tekstylnych, odzieżowych i obuwniczych."

Podczas prezentacji przybliżymy Państwu m.in.:

- wymagania prawne dotyczące jakości i bezpieczeństwa produktów wprowadzanych na rynki globalne

- zakres badań i certyfikacji wyrobów w kontekście spełnienia norm rynkowych


Prowadzący:

Mieczysław Obiedziński

Prezes Zarządu TÜV SÜD Polska

Certyfikowany auditor wiodący TÜV SÜD w zakresie norm i standardów: ISO 9001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000 (Food, Packaging), BRC GS (Food, Packaging Materials, Storage & Distribution, Agents & Brokers), FAMI-QS, QS Standard, GMP+ B4, VLOG, V-Label i wielu innych.

Absolwent Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wykładowca w ramach studiów podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Marcin Faliński

Specjalista ds. Certyfikacji Produktów w obszarze Tekstylia, Odzież i Obuwie.

Absolwent Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

 

  • 1

    Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy / Application form

Dane uczestnika/Participant data

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"


Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w celu organizacji i realizacji szkolenia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych * / / Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in order to organize and implement training in accordance with the principles contained in Privacy Policy and Personal data protection


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych / I consent to the processing of my personal data for marketing purposes. Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in accordance with the principles contained in Privacy Policy and the document Personal data protection

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację