spawalnictwo
7 LIP 2022

Odpowiedzialność nadzoru spawalniczego w odniesieniu do wymagań BHP na terenie zakładu spawalniczego.

Śniadanie z ekspertem

Polska

"Śniadanie z ekspertem" to cykl spotkań z auditorami i ekspertami TÜV SÜD Polska oraz zaproszonymi gośćmi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach. Celem spotkań jest wstępne zapoznanie się z nowymi trendami w takich obszarach jak produkty konsumenckie i branża retail, energetyka, produkcja przemysłowa, infrastruktura i kolejnictwo, branża chemiczna, paliwowa i wydobywcza, motoryzacja.

Zapraszamy na Śniadanie z ekspertem 07.07.2022 r. - w aplikacji MSTeams o godz.10:00

Tematem przewodnim spotkania będą :

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NADZORU SPAWALNICZEGO W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ BHP NA TERENIE ZAKŁADU SPAWALNICZEGO

Podczas spotkania: 

Podczas spotkania zostaną poruszone główne wymagania BHP i p.poż stawiane zakładom spawalniczym oraz przeniesienie dotychczasowej odpowiedzialności za aspekty BHP na nadzór spawalniczy.

Zapraszamy osoby pełniące funkcję nadzoru spawalniczego, kontroli jakości oraz osoby zainteresowane.

Spotkanie poprowadzą audytorzy, którzy na co dzień przeprowadzają audyty zgodnie z wymaganiami norm i standardów związanych z pracami spawalniczymi oraz wymogami BHP w tych obszarach. Zachęcamy do aktywnej dyskusji.

Prowadzący:

Katarzyna Skwarek

Starszy inspektor ds. BHP  . Inżynier Zarządzania Bezpieczeństwem i higieną pracy. Inżynier Zarządzania Procesami produkcyjnymi. Auditor zintegrowanego systemu zarządzania w odniesieniu do norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,PN-ISO-45001:2018-06". , Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Międzynarodowy Mistrz Spawalnik. Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Inspektor ochrony przeciwpożarowej.

Łukasz Wereszczyński

Specjalista ds. Spawalnictwa.  Audytor oraz Inspektor w obszarach ISO 3834 oraz EN 1090. Absolwent Politechniki Białostockiej, Międzynarodowy Inżynier Spawalnik. Wiedza i doświadczenie potwierdzone certyfikatami VT2, PT2, MT2, UT2.

Datę w formularzu zgłoszeniowym na "Śniadanie z ekspertem" wpisujemy w następującym formacie: rok/miesiąc/dzień

 

  • 1

    Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy / Application form

Dane uczestnika/Participant data

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"


Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w celu organizacji i realizacji szkolenia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych * / / Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in order to organize and implement training in accordance with the principles contained in Privacy Policy and Personal data protection


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych / I consent to the processing of my personal data for marketing purposes. Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in accordance with the principles contained in Privacy Policy and the document Personal data protection

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację