16 GRU 2021

Najczęstsze niezgodności i wyzwania w GMP+ okiem audytora.

Śniadanie z ekspertem

Polska

"Śniadanie z ekspertem" to cykl spotkań z audytorami i ekspertami TÜV SÜD Polska oraz zaproszonymi gośćmi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach. Celem spotkań jest wstępne zapoznanie się z nowymi trendami w takich obszarach jak branża spożywcza, paszowa, opakowaniowa, kosmetyczna, tekstylna, odzieżowa i obuwnicza czy systemy zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem, a także zmiany w normach i standardach branżowych.

Zapraszamy na Śniadanie z ekspertem 16.12.2021r - w aplikacji Teams o godz.10:00.

Tematem przewodnim spotkania będzie:

Najczęstsze niezgodności i wyzwania w GMP+ okiem audytora.

Agenda:

  • Najczęściej występujące niezgodności w procesie zakupów.
  • Najczęściej występujące niezgodności w procesie transportu.
  • Najczęściej występujące niezgodności w procesie monitoringu laboratoryjnego oraz HACCP.

Spotkanie to dedykujemy Konsultantom, Pełnomocnikom Systemów Zarządzania, Audytorom wewnętrznym.

Datę w formularzu zgłoszeniowym na "Śniadanie z ekspertem" wpisujemy w następującym formacie: rok/miesiąc/dzień

Prowadzący:

Michał Kurek

Koordynator w sekcji Food Business Service w Dziale Business Assurance TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.. Certyfikowany auditor wiodący TÜV SÜD w zakresie norm i standardów: ISO 9001:2015, HACCP, ISO 22000:2018, FSSC 22000 (Food), FAMI-QS, QS Standard, GMP+ Feed Certification Scheme, VLOG, V-Label, PIM “Bez GMO”, GDP Dobra Praktyka Dystrybucyjna. Absolwent Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 2010 roku związany z TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. jako trener TÜV SÜD Akademia i auditor wiodący systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem w obszarze żywności i pasz. Prowadzi również projekty z zakresu oceny technologii, weryfikacji znakowania żywności, nadzoru nad prawidłowym załadunkiem, zabezpieczeniem oraz utrzymaniem odpowiednich warunków temperaturowych towarów w kontenerach transportowych a także audyty dostawców sieci handlowych. W trakcie trwania kariery zawodowej zrealizował ponad 400 projektów w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz.

  • 1

    Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy / Application form

Dane uczestnika/Participant data

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"


Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w celu organizacji i realizacji szkolenia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych * / / Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in order to organize and implement training in accordance with the principles contained in Privacy Policy and Personal data protection


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych / I consent to the processing of my personal data for marketing purposes. Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in accordance with the principles contained in Privacy Policy and the document Personal data protection

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację