KZR INIG śniadanie z ekspertem
Webinar live
17 LIS 2022

Śniadanie z ekspertem

CERTYFIKACJA ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI BIOPALIW, BIOMASY i BIOPŁYNÓW wg KZR INIG

Online

"Śniadanie z ekspertem" to cykl spotkań z auditorami i ekspertami TÜV SÜD Polska oraz zaproszonymi gośćmi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach. Celem spotkań jest wstępne zapoznanie się z nowymi trendami w takich obszarach jak produkty konsumenckie i branża retail, energetyka, produkcja przemysłowa, infrastruktura i kolejnictwo, branża chemiczna, paliwowa i wydobywcza, motoryzacja.

Zapraszamy na Śniadanie z ekspertem 17.11.2022 r. - w aplikacji MSTeams o godz.10:00

Tematem przewodnim spotkania będzie:

CERTYFIKACJA ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI BIOPALIW, BIOMASY i BIOPŁYNÓW 
wg KZR INIG

Podczas spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Czy uzyskanie certyfikatu zrównoważonej produkcji biopaliw, biomasy i biopłynów zgodnie z Dyrektywą RED II jest obowiązkowe czy dobrowolne?
  2. Zasady, opis systemu KZR INiG
  3. Ścieżki i zakresy certyfikacji w systemie KZR INiG
  4. Do kogo jest kierowany i jakie korzyści uzyskuje podmiot posiadający certyfikat KZR INiG?
  5. Jakie są etapy w uzyskiwaniu certyfikatu (jak wygląda proces certyfikacji)?
  6. Jak wdrożyć system KZR INiG i przygotować firmę do procesu certyfikacji?
  7. Czy jest możliwe samodzielne przygotowanie firmy do certyfikacji?
  8. Ile czasu jest potrzebne do uzyskania certyfikatu?

Udział w spotkaniu pozwala na:

- ocenę konieczności uzyskania certyfikatu zgodnie z Kryteriami Zrównoważonego Rozwoju

- poznanie systemu KZR INiG i określeniu właściwych zakresów certyfikacji podmiotu

- nabycie wiedzy o wymaganiach jakie należy spełnić, aby uzyskać certyfikat

- uzyskanie informacji o etapach i czasie procesu certyfikacji

- uzyskanie wiedzy pomocnej w przygotowaniu firmy do wdrożenia systemu KZR INiG

 

Datę w formularzu zgłoszeniowym na "Śniadanie z ekspertem" wpisujemy w następującym formacie: rok/miesiąc/dzień

Prowadzący

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy / Application form

Dane uczestnika/Participant data

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"


Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w celu organizacji i realizacji szkolenia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych * / / Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in order to organize and implement training in accordance with the principles contained in Privacy Policy and Personal data protection


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych / I consent to the processing of my personal data for marketing purposes. Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in accordance with the principles contained in Privacy Policy and the document Personal data protection

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację