4 LIS 2021

Kontrola jakości zabezpieczeń antykorozyjnych wg ISO 12944

Śniadanie z ekspertem

Polska

"Śniadanie z ekspertem" to cykl spotkań z audytorami i ekspertami TÜV SÜD Polska oraz zaproszonymi gośćmi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach. Celem spotkań jest wstępne zapoznanie się z nowymi trendami w takich obszarach jak branża spożywcza, paszowa, opakowaniowa, kosmetyczna, tekstylna, odzieżowa i obuwnicza czy systemy zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem, a także zmiany w normach i standardach branżowych.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa na Śniadanie z ekspertem, które odbędzie się 04.11.2021r. - w aplikacji Teams o godz.10:00

Tematem przewodnim spotkania jest: Kontrola jakości zabezpieczeń antykorozyjnych wg ISO 12944.

AGENDA:

Omówienie wszystkich części normy ISO 12944 - (Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich):

PN-EN ISO 12944-1 -  Część 1: Ogólne wprowadzenie

PN-EN ISO 12944-2 - Część 2: Klasyfikacja środowisk

PN-EN ISO 12944-3 - Część 3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 12944-4 - Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-5 -  Część 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN ISO 12944-6 - Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości

PN-EN ISO 12944-7 - Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich

PN-EN ISO 12944-8 - Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji

PN-EN ISO 12944-9 - Część 9: Ochronne systemy malarskie i laboratoryjne metody badań właściwości dla konstrukcji eksploatowanych na pełnym morzu i podobnych konstrukcji

 

Webinar przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową wiedze techniczną w zakresie ochrony antykorozyjnej - projektantów, konstruktorów oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie badań i nadzoru w zakresie kontroli jakości w firmach, wytwarzających konstrukcje stalowe zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi.

Prowadzący:

Aleksander Gołąbek

Specjalista ds. spawalnictwa w TÜV SÜD Polska. Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Międzynarodowy Inżynier Spawalnik  (IWE), Międzynarodowy Inspektor Spawalnik (IWI-C), Inspektor Zabezpieczeń  Antykorozyjnych FROSIO lv. II.

Datę w formularzu zgłoszeniowym na "Śniadanie z ekspertem" wpisujemy w następujacym formacie: rok/miesiąc/dzień

  • 1

    Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy / Application form

Dane uczestnika/Participant data

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"


Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w celu organizacji i realizacji szkolenia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych * / / Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in order to organize and implement training in accordance with the principles contained in Privacy Policy and Personal data protection


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych / I consent to the processing of my personal data for marketing purposes. Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in accordance with the principles contained in Privacy Policy and the document Personal data protection

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację