12 SIE 2021

Konstrukcje stalowe i aluminiowe wg EN 1090

Śniadanie z ekspertem

Polska

"Śniadanie z ekspertem" to cykl spotkań z auditorami i ekspertami TÜV SÜD Polska oraz zaproszonymi gośćmi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach. Celem spotkań jest wstępne zapoznanie się z nowymi trendami w takich obszarach jak produkty konsumenckie i branża retail, energetyka, produkcja przemysłowa, infrastruktura i kolejnictwo, branża chemiczna, paliwowa i wydobywcza, motoryzacja.

Zapraszamy na Śniadanie z ekspertem 12.08.2021 r. - w aplikacji MSTeams o godz.10:00

Tematem przewodnim spotkania będą :

Śniadanie z Ekspertem: Konstrukcje stalowe i aluminiowe wg EN 1090

Podczas spotkania: 

- Uczestnicy zapoznają się z wymaganiami normy EN 1090-2 oraz EN 1090-3 dotyczącymi wytwarzania konstrukcji stalowych i aluminiowych.  

- W trakcie spotkania omówione zostaną wymagania serii norm EN 1090, m.in w odniesieniu do zadań i odpowiedzialności nadzoru spawalniczego wg nowego wydania normy PN-EN ISO 14731:2019-05.

- Zagadnienia z zakresu doświadczeń w ramach inspekcji certyfikujących oraz wymagań dotyczących procesu projektowania, zabezpieczenia antykorozyjnego, Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz oznakowania CE. 

Spotkanie rekomendujemy wszystkim, dla których znajomość wymagań normy jest początkiem drogi do budowania firmy nastawionej na rozwój oparty na jakości oraz procesie ciągłego doskonalenia. Zapraszamy osoby pełniące funkcję nadzoru spawalniczego, kontroli jakości, pełnomocników ds. ZKP oraz osoby zainteresowane. 

Spotkanie poprowadzą inspektorzy, którzy na co dzień przeprowadzają inspekcje zgodnie 
z wymaganiami norm i standardów dotyczących certyfikacji wytwórców pojazdów szynowych, wytwarzania oraz kontroli i badania. Zachęcamy do aktywnej dyskusji. 

Prowadzący:

Dariusz Chromik
Auditor wiodący / Inspektor w obszarach ISO 3834, EN 1090, Rzeczoznawca TÜV. Pracownik TÜV SÜD Polska od 2015 roku. Odpowiedzialny za obszar EN 1090. Absolwent Politechniki Śląskiej, Międzynarodowy Inżynier Spawalnik. Przewodniczący komitetów technicznych, posiada bogate, wieloletnie doświadczenie z zakresu spawalnictwa.

Artur Labus
Dyrektor działu Usług dla Przemysłu, Dyrektor Centrum Certyfikacji, auditor wiodący / inspektor w obszarach ISO 3834, EN 1090, EN 15085, Rzeczoznawca TÜV.  Pracownik  TÜV SÜD Polska od 2010 roku. Absolwent Politechniki Śląskiej, Międzynarodowy Inżynier Spawalnik. 

  • 1

    Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy / Application form

Dane uczestnika/Participant data

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"


Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w celu organizacji i realizacji szkolenia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych * / / Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in order to organize and implement training in accordance with the principles contained in Privacy Policy and Personal data protection


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych / I consent to the processing of my personal data for marketing purposes. Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in accordance with the principles contained in Privacy Policy and the document Personal data protection

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację