Spawalnicymale
16 WRZ 2021

Kompetencje, zadania i odpowiedzialności nadzoru spawalniczego wg ISO 14731.

Śniadanie z ekspertem

Polska

"Śniadanie z ekspertem" to cykl spotkań z audytorami i ekspertami TÜV SÜD Polska oraz zaproszonymi gośćmi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach. Celem spotkań jest wstępne zapoznanie się z nowymi trendami w takich obszarach jak branża spożywcza, paszowa, opakowaniowa, kosmetyczna, tekstylna, odzieżowa i obuwnicza czy systemy zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem, a także zmiany w normach i standardach branżowych.

Zapraszamy na Śniadanie z ekspertem:

Kompetencje, zadania i odpowiedzialności nadzoru spawalniczego wg ISO 14731 dn.07.07.2022r. w aplikacji Teams o godz.10:00.

Podczas spotkania skupimy się na przedstawieniu Zadań personelu nadzorującego prace spawalnicze według normy PN-EN ISO 14731. oraz poruszymy temat Nadzorowania spawania – Zadania i odpowiedzialność nadzoru spawalniczego wraz z omówieniem  Wymagań BHP.

Uczestnicy zapoznają się ze zmianami w nowym wydaniu normy PN-EN ISO 14731:2019-05 „Nadzorowanie spawania – Zadania i odpowiedzialność”. W trakcie spotkania nakreślony zostanie ogólny zarys normy PN-EN ISO 14731 – porównanie i zmiany.

Spotkanie rekomendujemy wszystkim, dla których znajomość wymagań normy jest początkiem drogi do budowania firmy nastawionej na rozwój oparty na jakości oraz procesie ciągłego doskonalenia. Zapraszamy osoby pełniące funkcję nadzoru spawalniczego,kontroli jakości, pełnomocników ds. SZJ oraz osoby zainteresowane.

Spotkanie poprowadzą audytorzy, którzy na co dzień przeprowadzają audyty zgodnie z wymaganiami norm i standardów związanych z pracami spawalniczymi oraz wymogami BHP w tych obszarach.

Zachęcamy do aktywnej dyskusji!

Prelegenci

Łukasz Wereszczyński

Specjalista ds. Spawalnictwa.  Audytor oraz Inspektor w obszarach ISO 3834 oraz EN 1090. Absolwent Politechniki Białostockiej, Międzynarodowy Inżynier Spawalnik. Wiedza i doświadczenie potwierdzone certyfikatami VT2, PT2, MT2, UT2.

 

Katarzyna Skwarek

Starszy inspektor ds. BHP  . Inżynier Zarządzania Bezpieczeństwem i higieną pracy. Inżynier Zarządzania Procesami produkcyjnymi. Audytor ISO45001, ISO 14001, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Międzynarodowy Mistrz Spawalnik, Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

  • 1

    Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy / Application form

Dane uczestnika/Participant data

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"


Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w celu organizacji i realizacji szkolenia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych * / / Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in order to organize and implement training in accordance with the principles contained in Privacy Policy and Personal data protection


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych / I consent to the processing of my personal data for marketing purposes. Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in accordance with the principles contained in Privacy Policy and the document Personal data protection

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację