ISO 17025
2 CZE 2022

Funkcjonowanie laboratoriów badań metalograficznych wg PN-EN ISO 17025

Śniadanie z ekspertem

Śniadanie z ekspertem" to cykl spotkań z audytorami i ekspertami TÜV SÜD Polska oraz zaproszonymi gośćmi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach. Celem spotkań jest wstępne zapoznanie się z nowymi trendami w takich obszarach jak branża spożywcza, paszowa, opakowaniowa, kosmetyczna, tekstylna, odzieżowa i obuwnicza czy systemy zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem, a także zmiany w normach i standardach branżowych.

Zapraszamy na Śniadanie z ekspertem dn. 02.06.2022 r. - w aplikacji Teams o godz:10:00.

Tematem przewodnim spotkania będzie: 

Podstawy wykonawstwa i oceny zgładów metalograficznych złączy spawanych - Funkcjonowanie laboratoriów badań metalograficznych wg PN-EN ISO 17025

Poruszane tematy: Wymagania dotyczące kompetencji laboratorium badań metalograficznych w oparciu o normę PN – EN ISO 17025 

Podczas spotkania:

  • Uczestnicy zapoznają się z nowym wydaniem normy PN – EN ISO 17025 w odniesieniu do wymagań sprawnego funkcjonowania laboratorium metalograficznego.
  • Przedstawione zostaną zasady bezstronności, poufności i kompetencji personelu. Omówione również zostaną problemy związane z prowadzeniem administracji biurowej i BHP w laboratorium metalograficznym.
  • W trakcie spotkania poruszone zostaną tematy z podstaw metalografii i wykonywania badań twardości na zgładzie metalograficznym złącza spawanego.

Spotkanie rekomendujemy przede wszystkim, pracownikom laboratoriów badań niszczących, kontrolerów jakości, inspektorów odpowiedzialnych za nadzór spawalniczy oraz osób pragnących zdobyć wiedzę z ww. tematyki.

Prelegent

Ewelina Sołtysik

Ewelina Sołtysik – Specjalista ds. szkoleń i badań NDT, Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Od 2010 roku związana z badaniami niszczącymi w laboratoriach badawczo - spawalniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowania, preparatyki oraz przeprowadzania badań metalograficznych połączeń spawanych.

Datę w formularzu zgłoszeniowym na "Śniadanie z ekspertem" wpisujemy w następującym formacie: rok/miesiąc/dzień

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy / Application form

Dane uczestnika/Participant data

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"


Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w celu organizacji i realizacji szkolenia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych * / / Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in order to organize and implement training in accordance with the principles contained in Privacy Policy and Personal data protection


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych / I consent to the processing of my personal data for marketing purposes. Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in accordance with the principles contained in Privacy Policy and the document Personal data protection

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację