1 LIP 2021

IFS Food v7 - kluczowe zmiany

Śniadanie z ekspertem

Polska

"Śniadanie z ekspertem" to cykl spotkań z audytorami i ekspertami TÜV SÜD Polska oraz zaproszonymi gośćmi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach. Celem spotkań jest wstępne zapoznanie się z nowymi trendami w takich obszarach jak branża spożywcza, paszowa, opakowaniowa, kosmetyczna, tekstylna, odzieżowa i obuwnicza czy systemy zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem, a także zmiany w normach i standardach branżowych.

Z dniem 01.07.2021r. wchodzą zmiany w standardzie IFS Food v7. W związku z tym, chcielibyśmy zaprosić Państwa na WYDANIE SPECJALNE: Śniadanie z ekspertem, które odbędzie się tego samego dnia - w aplikacji Teams o godz.10:00.

Tematem przewodnim spotkania będzie zakres zmian w nowej wersji standardu IFS Food w wersji 7.

Omówimy:

 • dokumenty normatywne i wspierające
 • zakres zmian
 • zakres standardu
 • strukturę nowego wydania
 • procesy, produkty zlecane na zewnątrz
 • oceny niezapowiedziane
 • struktury lokalizacji zakładów
 • system oceny
 • podsumowanie zmian w wymaganiach

Prowadzący:

Michał Kundzicz

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz Studiów Podyplomowych na kierunku Zarządzanie Jakością w Przedsiębiorstwie na Politechnice Śląskiej w Katowicach. Od 1998 roku pracował w zakładach spożywczych jako technolog oraz Pełnomocnik ds. jakości, a od 2003 roku został audytorem standardów i systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym. Auditor i trener między innymi takich norm i standardów w branży spożywczej jak: HACCP, PN-ISO 22000:2006, PN-ISO 9001:2009, International Featured Standards: (IFS Food, IFS Logistic, IFS Broker), Global Standard for Food Safety (BRC Food), MSC - Marine Stewardship Council, FSSC Food oraz w branży opakowaniowej: Global Standard for Packaging Materials (BRC IoP), FSSC Packaging. Jako trener, przez ostatnie kilkanaście lat przeprowadził ponad 100 szkoleń i seminariów w różnych przedsiębiorstwach branży spożywczej, opakowaniowej i innych. Jest również oficjalnym trenerem audytorów IFS powołanym przez IFS Management GmbH do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na audytorów IFS.

 • 1

  Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy / Application form

Dane uczestnika/Participant data

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"


Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w celu organizacji i realizacji szkolenia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych * / / Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in order to organize and implement training in accordance with the principles contained in Privacy Policy and Personal data protection


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych / I consent to the processing of my personal data for marketing purposes. Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in accordance with the principles contained in Privacy Policy and the document Personal data protection

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację