Wprowadzenie do Dyrektywa 2014/33/UE pod kątem oceny zgodności dźwigów.
24 LUT 2022

Wprowadzenie do Dyrektywy 2014/33/UE pod kątem oceny zgodności dźwigów.

Śniadanie z ekspertem

"Śniadanie z ekspertem" to cykl spotkań z audytorami i ekspertami TÜV SÜD Polska oraz zaproszonymi gośćmi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach. Celem spotkań jest wstępne zapoznanie się z nowymi trendami w takich obszarach jak branża spożywcza, paszowa, opakowaniowa, kosmetyczna, tekstylna, odzieżowa i obuwnicza czy systemy zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem, a także zmiany w normach i standardach branżowych.

Zapraszamy na Śniadanie z ekspertem dn. 24.02.2022 r. - w aplikacji Teams o godz:10:00.

Tematem przewodnim spotkania będzie: 

Wprowadzenie do Dyrektywy 2014/33/UE pod kątem oceny zgodności dźwigów.

Agenda:

  • Podstawowe ścieżki wprowadzania dźwigów na rynek Unii Europejskiej.
  • Normy zharmonizowane z dyrektywą 2014/33/UE.
  • Q & A

Spotkanie dedykowane jest dla:

  • producentów dźwigów,
  • osób nadzorujących montaże dźwigów,
  • osób wprowadzających dźwigi na rynek.

Prowadzący:

Tomasz Osełka 

 

Rzeczoznawca ds. Urządzeń Transportu Bliskiego w  TÜV SÜD Polska sp. z o.o..Absolwent Wydziału Elektrotechnicznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na wszystkich szczeblach związanych z produkcją oraz montażem dźwigów. Z  TÜV SÜD Polska sp. z o.o. związany od 2017 roku.

Datę w formularzu zgłoszeniowym na "Śniadanie z ekspertem" wpisujemy w następującym formacie: rok/miesiąc/dzień

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy / Application form

Dane uczestnika/Participant data

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"


Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w celu organizacji i realizacji szkolenia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych * / / Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in order to organize and implement training in accordance with the principles contained in Privacy Policy and Personal data protection


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych / I consent to the processing of my personal data for marketing purposes. Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in accordance with the principles contained in Privacy Policy and the document Personal data protection

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację