wodór
19 MAJ 2022

Bezpieczeństwo instalacji wodorowych

Śniadanie z ekspertem

"Śniadanie z ekspertem" to cykl spotkań z audytorami i ekspertami TÜV SÜD Polska oraz zaproszonymi gośćmi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach. Celem spotkań jest wstępne zapoznanie się z nowymi trendami w takich obszarach jak branża spożywcza, paszowa, opakowaniowa, kosmetyczna, tekstylna, odzieżowa i obuwnicza czy systemy zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem, a także zmiany w normach i standardach branżowych.

Zapraszamy na Śniadanie z ekspertem dn. 19.05.2022 r. - w aplikacji Teams o godz:10:00.

Tematem przewodnim spotkania będzie: 

Bezpieczeństwo instalacji wodorowych.

Na spotkaniu zostaną przestawione najważniejsze zagadnienia w zakresie bezpieczeństwa instalacji wodorowych jak:

  • Charakterystyka wodoru.
  • Omówienie najważniejszych zagadnień w zakresie bezpieczeństwa instalacji wodorowych.
  • Omówienie najważniejszych norm polskich i europejskich związanych z bezpieczeństwem wodorowym.
  • Bezpieczeństwo instalacji wodorowych (ATEX, HAZOP) w kontekście stacji tankowania wodoru

Spotkanie przeznaczone jest dla osób zajmujących się technologiami wodorowymi oraz wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa instalacji wodorowych.

Prowadzący:

Aleksander Gołabek

Specjalista ds. energetyki i gospodarki wodorowej. Odpowiedzialny w TÜV SÜD Polska za szkolenia w zakresie technologii wodorowych i przygotowywanie analiz dotyczących technologii wodorowych, jak również  przygotowywanie studiów wykonalności pod projekty związane z wodorem. 

Katarzyna Skwarek:

Starszy inspektor ds. BHP. Inżynier Zarządzania Bezpieczeństwem i higieną pracy. Inżynier Zarządzania Procesami produkcyjnymi. Audytor ISO45001, ISO 14001, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Międzynarodowy Mistrz Spawalnik, Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Datę w formularzu zgłoszeniowym na "Śniadanie z ekspertem" wpisujemy w następującym formacie: rok/miesiąc/dzień

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy / Application form

Dane uczestnika/Participant data

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"


Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w celu organizacji i realizacji szkolenia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych * / / Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in order to organize and implement training in accordance with the principles contained in Privacy Policy and Personal data protection


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych / I consent to the processing of my personal data for marketing purposes. Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in accordance with the principles contained in Privacy Policy and the document Personal data protection

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację