22 LIP 2021

Badania niszczące w laboratorium wg ISO 17025

Śniadanie z ekspertem

Polska

"Śniadanie z ekspertem" to cykl spotkań z auditorami i ekspertami TÜV SÜD Polska oraz zaproszonymi gośćmi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach. Celem spotkań jest wstępne zapoznanie się z nowymi trendami w takich obszarach jak produkty konsumenckie i branża retail, energetyka, produkcja przemysłowa, infrastruktura i kolejnictwo, branża chemiczna, paliwowa i wydobywcza, motoryzacja. 

Zapraszamy na Śniadanie z ekspertem 22.07.2021r. - w aplikacji Teams o godz.10:00

Tematem przewodnim spotkania będa : 

Badania niszczące w laboratorium wg ISO 17025

Podczas spotkania :

  • Uczestnicy zapoznają się z nowym wydaniem normy PN – EN ISO 17025 w odniesieniu do wymagań sprawnego funkcjonowania laboratorium niszczącego.
  • Przedstawione zostaną zasady bezstronności, poufności i kompetencji personelu. 
  • Omówione również zostaną problemy związane z prowadzeniem administracji biurowej w laboratorium.
  • Poruszone zostaną tematy z podstaw metalografii, prowadzenia badania twardości oraz zasad wykonywania badań mechanicznych – próba zrywania, zginania i udarnościowa.

Spotkanie rekomendujemy przede wszystkim, pracownikom laboratoriów badań niszczących, kontrolerów jakości, inspektorów odpowiedzialnych za nadzór spawalniczy oraz osób pragnących zdobyć wiedzę z ww. tematyki.

Spotkanie prowadzą osoby które w trakcie swojej kariery zawodowej ubiegały się o certyfikacje laboratoriów w których pracowały i z praktycznej strony znają problemy osób chcących wdrożyć normę PN – EN ISO17025 w swojej jednostce.

Prowadzący:

Ewelina Sołtysik 

Specjalista ds. szkoleń i badań NDT, Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Od 2010 roku związana z badaniami niszczącymi w laboratoriach badawczo - spawalniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowania, preparatyki oraz przeprowadzania badań metalograficznych połączeń spawanych.

Mariusz Sołtysik 

Specjalista ds. szkoleń i badań NDT, Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Spawalnictwo – Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Spawalniczych. Długoletni pracownik laboratoriów badawczo spawalniczych prowadzących badania NDT i DT połączeń spawanych.

 

 

 

 

  • 1

    Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy / Application form

Dane uczestnika/Participant data

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"


Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w celu organizacji i realizacji szkolenia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych * / / Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in order to organize and implement training in accordance with the principles contained in Privacy Policy and Personal data protection


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych / I consent to the processing of my personal data for marketing purposes. Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in accordance with the principles contained in Privacy Policy and the document Personal data protection

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację