20 SIE 2021

Badania nieniszczące w laboratorium wg PN-EN ISO 17025

WYDANIE SPECJALNE: Śniadanie z ekspertem

Polska

"Śniadanie z ekspertem" to cykl spotkań z auditorami i ekspertami TÜV SÜD Polska oraz zaproszonymi gośćmi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach. Celem spotkań jest wstępne zapoznanie się z nowymi trendami w takich obszarach jak produkty konsumenckie i branża retail, energetyka, produkcja przemysłowa, infrastruktura i kolejnictwo, branża chemiczna, paliwowa i wydobywcza, motoryzacja. 

Zapraszamy na WYDANIE SPECJALNE Śniadania z ekspertem 20.08.2021r. - w aplikacji Teams o godz.10:00.

Tematem przewodnim spotkania będą : 

Badania nieniszczące w laboratorium wg PN-EN ISO 17025

Uczestnicy zapoznają się z nowym wydaniem normy PN – EN ISO 17025 w odniesieniu do wymagań sprawnego funkcjonowania laboratorium nieniszczącego.

Przedstawione zostaną zasady bezstronności, poufności i kompetencji personelu. Omówione również zostaną problemy związane z prowadzeniem administracji biurowej w laboratorium.

W trakcie spotkania poruszone zostaną tematy z zakresu metod badawczych NDT i prowadzenia badań NDT zgodnie z wytycznymi normy PN – EN ISO 17025.

Spotkanie rekomendujemy przede wszystkim, pracownikom laboratoriów badań nieniszczących, kontrolerom jakości, inspektorom odpowiedzialnym za nadzór spawalniczy oraz osobom pragnącym zdobyć wiedzę z ww. tematyki.

Spotkanie poprowadzą osoby które w trakcie swojej kariery zawodowej ubiegały się o certyfikacje badań w laboratoriach w których pracowały i z praktycznej strony znają problemy osób chcących wdrożyć normę PN – EN ISO 17025 w swojej jednostce.

Zachęcamy do aktywnej dyskusji.

Prelegenci:

Sławomir Czerwonka

Kierownik BU Szkoleń i Badań NDT.  Specjalista ds. szkoleń i badań materiałowych. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej.   Pracownik  TÜV  SÜD Polska od 2012 roku. Od ponad 15 lat związany z NDT. Wiedza i doświadczenie potwierdzone certyfikatami  VT3, MT3, PT3, UT3, TOFD 2, UT.Phased Array 2, RT2.  Na swoim koncie ponad 150 przeprowadzonych kursów z metod nieniszczących, udział w licznych projektach krajowych i zagranicznych związanych z badaniami NDT.

Mariusz Sołtysik

Specjalista ds. szkoleń i badań NDT, Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Spawalnictwo – Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Spawalniczych. Długoletni pracownik laboratoriów badawczo spawalniczych prowadzących badania NDT i DT połączeń spawanych.

 

 

 

 

 

  • 1

    Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy / Application form

Dane uczestnika/Participant data

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"


Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w celu organizacji i realizacji szkolenia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych * / / Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in order to organize and implement training in accordance with the principles contained in Privacy Policy and Personal data protection


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych / I consent to the processing of my personal data for marketing purposes. Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in accordance with the principles contained in Privacy Policy and the document Personal data protection

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację