Zabezpieczenie antykorozyjne stali
7 KWI 2022

Zabezpieczenie antykorozyjne stali

Śniadanie z ekspertem

"Śniadanie z ekspertem" to cykl spotkań z audytorami i ekspertami TÜV SÜD Polska oraz zaproszonymi gośćmi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach. Celem spotkań jest wstępne zapoznanie się z nowymi trendami w takich obszarach jak branża spożywcza, paszowa, opakowaniowa, kosmetyczna, tekstylna, odzieżowa i obuwnicza czy systemy zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem, a także zmiany w normach i standardach branżowych.

Serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar, Śniadanie z ekspertem, dn.07.04.2022r. o godz:10:00 w aplikacji TEAMS.

Temat główny:

Zabezpieczenia antykorozyjne stali

Agenda 

  • Główne czynniki wpływające na powstawanie korozji
  • Rodzaje korozji
  • Rodzaje zabezpieczeń antykorozyjnych stali
  • Omówienie najważniejszych norm w odniesieniu do zagadnień związanych z korozją.

Dla kogo skierowane jest spotkanie:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedze techniczną w zakresie ochrony antykorozyjnej -  projektantów, konstruktorów, technologów oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie badań i nadzoru w zakresie kontroli jakości w firmach wytwarzających zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi konstrukcje stalowe.

Prowadzący:

Aleksander Gołąbek

Specjalista ds. spawalnictwa w TÜV SÜD Polska. Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Międzynarodowy Inżynier Spawalnik  (IWE), Międzynarodowy Inspektor Spawalnik (IWI-C), Inspektor Zabezpieczeń  Antykorozyjnych FROSIO lv. II.

Datę w formularzu zgłoszeniowym na "Śniadanie z ekspertem" wpisujemy w następującym formacie: rok/miesiąc/dzień

 

 

 


 

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy / Application form

Dane uczestnika/Participant data

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"


Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w celu organizacji i realizacji szkolenia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych * / / Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in order to organize and implement training in accordance with the principles contained in Privacy Policy and Personal data protection


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych / I consent to the processing of my personal data for marketing purposes. Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in accordance with the principles contained in Privacy Policy and the document Personal data protection

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację