5th Technical Days
7 WRZ 2022 - 9 WRZ 2022

5th Technical Days

Hotel Arłamów

Polska

5th TECHNICAL DAYS 

Zapraszamy na piątą odsłonę seminarium pod tytułem 5th Technical Days, które odbędzie się 7-9 września 2022r. w Hotelu Arłamów w Bieszczadach.

Głównym celem spotkania jest wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami jednostki certyfikującej oraz przedsiębiorstwami z obszaru przemysłu konstrukcyjnego, przewoźników kolejowych i producentów pojazdów szynowych. Na konferencji poruszone zostaną tematy związane z nowoczesnymi technologiami spajania oraz ich praktycznymi zastosowaniami w przemyśle.

W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną kwestie zastosowania spawania laserowego w aspektach zarówno jakości i wydajności oraz bezpieczeństwa w coraz częściej stosowanym ręcznym spawaniu laserowym. Obecna sytuacja w branży przemysłowej spowodowana licznymi kryzysami gospodarczymi zmusza nas do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Celem polityki klimatycznej UE jest dążenie do zastosowania zeroemisyjnych nośników energii. Podczas seminarium grupa ekspertów z zakresu technologii i gospodarki wodorowej przybliży uczestnikom funkcjonujące rozwiązania oraz możliwości wdrożenia wodoru jako zeroemisyjnego źródła energii. 

Partnerem technicznym seminarium jest Air Liquide Logo Air Liquide

Korzyści z udziału w konferencji:

 • Spełnienie wymagań pkt. 6.3.2 normy EN 1090-1: „Personel zaangażowany w działania mające wpływ na ocenę zgodności elementów, powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i być szkolony w zakresie elementów klasy wykonania egzekwowanej przez producenta”
 • Spełnienie wymagań pkt. 3.2 wytycznych ECWRV „Guideline of the European Committee for Welding of Railway Vehicles (2017 – 11 – 28) – PART 2: Wytwórca pojazdów szynowych zobowiązany jest przedstawić dowody szkoleń koordynatorów spawalniczych, ▪ Możliwość dyskusji z osobami, które na co dzień prowadzą audyty oraz inspekcje zgodnie z wymaganiami norm i standardów dotyczących certyfikacji, wytwarzania, kontroli i badania,
 • Dostarczenie praktycznej wiedzy przez wybitnych ekspertów, specjalistów w obszarze procesów spawania oraz kontroli i badań, ▪ Podniesienie poziomu wiedzy pracowników w zakresie wymagań dotyczących wytwarzania konstrukcji stalowych, części pojazdów szynowych, urządzeń ciśnieniowych,
 • Zaznajomienie się z najnowszymi technologiami wodorowymi oraz zagadnieniami związanymi z ekologiczną, niskoemisyjną produkcją w przedsiębiorstwie,
 • Profesjonalny pakiet seminaryjny.

Docelowi uczestnicy:

 • Kierownicy oraz pracownicy przedsiębiorstw związanych z wytwarzaniem konstrukcji stalowych
 • Kierownicy oraz pracownicy przedsiębiorstw związanych z wytwarzaniem pojazdów szynowych oraz ich części składowych ▪ Osoby zarządzające działami jakości oraz pracownicy laboratoriów badań NDT,
 • Koordynatorzy prac spawalniczych,
 • Osoby odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów i zasad bhp,
 • Osoby zarządzające produkcją, Kierownicy Zakładowej Kontroli Produkcji, Pełnomocnicy ds. ZKP,
 • Osoby zainteresowane tematyką seminarium.
 

Agenda i szczegółowe informacje pod linkiem - Zaproszenie

Na seminarium zgłaszamy się wypełniając -  Karta Zgłoszeniowa

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 31.08.2022r.  pocztą elektroninczna na adres: malgorzata.wozniak@tuvsud.com

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: Małgorzata Woźniak +48 783 878 315

Usługi Industry Service

Wybierz lokalizację