6 WRZ 2021 - 8 WRZ 2021

"4th Technical Days"

Hotel Kocierz & SPA

Polska

4Th Technical Days 

Zapraszamy na czwartą odsłonę seminarium pod tytułem 4thTechnical Days, które odbędzie się 6-8 września 2021r. w Hotelu Kocierz Hotel & SPA w Targanicach. 

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń w zakresie branży spawalniczej.

Tematy zaprezentowane w Agendzie spotkania 4th Technical Days zostały wybrane zgodnie z nadsyłanymi przez Państwa sugestiami, aktualnymi wymaganiami norm oraz regulacjami. Podczas seminarium omówione zostaną m.in. wymagania serii norm  EN 1090 m.in. w odniesieniu do zabezpieczenia antykorozyjnego, projektowania oraz przygotowania deklaracji własności użytkowych i oznakowania CE.

Ponadto omówiona zostanie tematyka związana z nowym wydaniem normy EN 15085-2, dotyczącym wymagań w stosunku do zakładów spawalniczych. Zajmiemy się również normą PN-EN 1591-4 mówiącą o połączeniach kołnierzowych.

Zajmiemy się również tematyką wymagań Deutsche Bahn dla krajowych producentów pojazdów szynowych i ich części składowych, używanych w produkcji materiałów dodatkowych.

W trakcie seminarium przedstawione zostaną zagadnienia związane z Dyrektywą Ciśnieniową 2014/68/EU oraz wymagania związane z eksploatacją cystern wg przepisów ADR/RID.Zaprezentujemy również nowe trendy w zakresie metod badań nieniszczących.

Panel BHP 

Zaznajomimy uczestników z zasadami BHP związanymi z wykonywaniem prac spawalniczych łącznie z analizą zagrożeń w procesach spawalniczych. Ponadto omówimy wymagania i wytyczne stosowania normy ISO 45001. Zaprezentujemy także korzyści z audytów BHP w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Panel zostanie zakończony wydaniem zaświadczenia będącego dodatkowym potwierdzeniem nabytej wiedzy z zakresu BHP.

Panel Energetyka

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane informacje dotyczące technologii wodorowych w przemyśle oraz możliwości uzyskania certyfikatów potwierdzających ekologiczną, niskoemisyjną produkcję w Państwa przedsiębiorstwie. 

Agenda i szczegółowe informacje pod linkiem - Zaproszenie

Na seminarium zgłaszamy się wypełniając -  Karta Zgłoszeniowa

Zgłoszenia przyjmujemy do 31.08.2021r.  pocztą elektroninczna na adres: [email protected]

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: Katarzyna Stach +48 783 878 326

 

 

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację