Usługi dla przemysłu

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

TÜV SÜD jest jedną z największych międzynarodowych organizacji usług technicznych na świecie. Korzystając z 150-letniego doświadczenia rzeczoznawcy działu Industry Service nadzorują urządzenia techniczne, sposób i techniki wykonania, od odbiorów materiałów po ich producentów, poprzez wykorzystywanie końcowe tych urządzeń. Realizujemy usługi na podstawie akredytacjach DAkkS, PCA, SNAS oraz uznanych notyfikacjach (0036, 1353, 2527)

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację