Zrównoważony rozwój w Unii Europejskiej

Cel szkolenia:

Uszczegółowienie zagadnień zrównoważonego rozwoju w prawodawstwie unijnym z uwzględnieniem finansowania przedsięwzięć z budżetu UE.

Profil uczestnika:

Osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy o źródłach prawodawstwa Unii Europejskiej w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz jego przełożeniu na rzeczywistość państw członkowskich na przykładzie Polski.

Program szkolenia:

 • unijne strategie w obszarze zrównoważonego rozwoju:
  • ewolucja idei zrównoważonego rozwoju w strategiach europejskich,
  • priorytety Komisji Europejskiej.
 • unijne regulacje prawne w obszarze zrównoważonego rozwoju:
  • struktura prawa Unii Europejskiej,
  • europejskie struktury sądownicze,
  • przepisy i zasady odnoszące się do zrównoważonego rozwoju.
 • krajowe regulacje prawne w obszarze zrównoważonego rozwoju:
  • struktura prawa polskiego,
  • przepisy i zasady odnoszące się do zrównoważonego rozwoju.
 • finansowanie działań w obszarze zrównoważonego rozwoju:
  • struktura budżetu Unii Europejskiej,
  • programy rozwojowe Unii Europejskiej,
  • polski udział w funduszach unijnych,
  • krajowe i regionalne programy współfinansowanie z funduszy unijnych.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas szkolenia:

16 godzin lekcyjnych

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

1439 PLN netto

1339 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

 

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

 

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację