Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Nadzór nad udokumentowanymi informacjami wg ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z zakresem, formą i metodami nadzoru  nad wszystkimi składnikami udokumentowanej informacji.

Profil uczestnika:

Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji pełnomocnika, dyrektorzy, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

  • zakres udokumentowanej informacji wg ISO 9001:2015;
  • zakres udokumentowanej informacji wg ISO 14001:2015;
  • elementy wspólne udokumentowanej informacji;
  • środki nadzoru nad udokumentowaną informację;
  • udokumentowana informacja a dokumentacja i zapisy.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

  • 499 PLN netto
  • 449 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa