Nadzór nad udokumentowanymi informacjami wg ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie uczestników z zakresem, formą i metodami nadzoru  nad wszystkimi składnikami udokumentowanej informacji.

PROFIL UCZESTNIKA:

Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji pełnomocnika, dyrektorzy, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

  • zakres udokumentowanej informacji wg ISO 9001:2015;
  • zakres udokumentowanej informacji wg ISO 14001:2015;
  • elementy wspólne udokumentowanej informacji;
  • środki nadzoru nad udokumentowaną informację;
  • udokumentowana informacja a dokumentacja i zapisy.

METODYKA SZKOLENIA:

Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnych egzemplarzy norm.

CZAS TRWANIA:

8 godzin lekcyjnych.

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

CENA SZKOLENIA:

Szkolenie stacjonarne:

  • 629 PLN netto
  • 579 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

  • 529 PLN netto
  • 499 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnych egzemplarzy norm.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację