BRC GS for Packaging Materials Issue 6

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami standardu BRCGS Packaging Materials Issue 6 oraz przedstawienie praktycznych rozwiązań  wdrażania wymagań BRCGS Packaging Materials Issue 6.

Profil uczestnika:

Pełnomocnicy systemów, członkowie zespołu ds. HACCP w firmach opakowaniowych, kierownicy średniego szczebla produkcji, auditorzy wewnętrzni systemu HACCP, technolodzy żywności, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

  • wprowadzenie do wymagań BRCGS Packaging Materials Issue 6;
  • wymagania prawne w zakresie materiałów do kontaktu z żywnością;
  • wymagania BRCGS Packaging Materials Issue 6;
  • specyficzne wymagania BRCGS Packaging Materials Issue 6;
  • przebieg auditu certyfikującego.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

  • 629 PLN netto
  • 579 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

  • 529 PLN netto
  • 499 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację