Process FMEA - warsztat

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy praktycznej związanej z prowadzeniem analizy przyczyn oraz skutków wad dla procesów produkcyjnych. Zapoznanie z tematem organizacji, planowaniem działań doskonalących oraz oceną zagrożeń. Omówienie zasad formułowania zapisów w arkuszu FMEA.

Szkolenie realizowane jest w oparciu o wymagania zawarte w podręczniku AIAG/VDA:2019.

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów, liderów i członków zespołu FMEA, inżynierów procesu, specjalistów ds. jakości oraz osób realizujących audity wewnętrzne i dostawców.

Program szkolenia:

 • istota i cele prowadzenia analizy FMEA;
 • podręcznik AIAG/VDA:2019 – najważniejsze zmiany;
 • miejsce analizy FMEA w SZJ wg wymagań standardu IATF 16949:2016;
 • organizacja FMEA, niezbędne zasoby, rola zespołu;
 • narzędzia pomocnicze do prowadzeniu analizy (burza mózgów, flow-chart, diagram Ishikawy, 5Why, itp.);
 • omówienie etapów analizy FMEA:
  • planowanie i przygotowanie analizy (zasada „5T”),
  • analiza struktury,
  • analiza funkcji,
  • analiza wad,
  • analiza ryzyka,
  • optymalizacja (redukcja ryzyka),
  • dokumentowanie wyników.
 • zasady określania kryteriów do oceny ryzyka (Severity, Occurrence, Detection);
 • wyznaczanie priorytetu działań (AP – Action Priority);
 • narzędzia do dokumentowania FMEA;
 • powiązanie analizy FMEA z Control Planem i Diagramem Procesu oraz charakterystykami specjalnymi;
 • ćwiczenia: opracowanie analizy FMEA dla przykładowego procesu.

Korzyści dla Uczestników:

 • umiejętność praktycznego zastosowania analizy FMEA,
 • zdolność rozpoznawania potencjalnych słabych punktów w procesie oraz szacowanie ich skutków,
 • rozwój zdolności efektywnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • umiejętność zespołowego rozwiązywania potencjalnych problemów.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 1429 PLN netto
 • 1329 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację