Długopis w ręce zaznacza jedno z pól

Raport 8D - warsztat

Cel szkolenia:

Omówienie pełnego zakresu procedury 8D  - Część teoretyczna

Przećwiczenie sposobu dokumentowania rozwiązania problemu w raporcie 8D bazując na przygotowanym przykładzie – Część warsztatowa

 

Profil uczestnika:

Osoby zajmujące się doskonaleniem procesów i odpowiedzialne za postępowanie
z reklamacjami. Inżynierowie Jakości, Pełnomocnicy ds. zarządzania jakością, środowiskiem, BHP. Auditorzy wewnętrzni systemów zarządzania. Inżynierowie działów wspomagających testu, procesu etc. Koordynatorzy oraz liderzy produkcji.

 

Program szkolenia:

 

Część teoretyczna:

 
 1. Rodzaje narzędzi rozwiązywania problemów – co je łączy?
 2. Co to jest i jak wygląda raport 8D ?

  D1 – Zespół
  D2 – Opis Problemu – narzędzie 5w2h
  D3 – Działania zabezpieczające czyli gaszenie pożaru
  D4 Szukanie przyczyny źródłowej problemu

  • metoda 5 Why,
  • burza mózgów,
  • wykres Ishikawy,
  • metoda is/is not
  • CP oraz FMEA (Analiza Przyczyn i Skutków Wad)

  D5 – Działania korygujące (Poka-Yoke)
  D6 – Weryfikacja akcji korekcyjnych
  D7 – Akcje prewencyjne
  D8 – Zamknięcie działań. Podziękowania dla zespołu

 3. Najważniejsze punkty do zapamiętania w tej sekcji.

Część warsztatowa:

 1. Praca w grupach max 3 osobowych. Stworzenie swojego raportu 8D ze wsparciem trenera bazując na przygotowanym problemie produkcyjnym.
 2. Prezentacja raportu przed „klientem”

 

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych

 

I   Część teoretyczna – 5h

II  Warsztaty – 8h

III Prezentacje przed klientem –2h

IV Podsumowanie – wybór najlepszego zespołu – 1h

 

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

 

Cena szkolenia:

 • 1949 zł netto
 • 1849 zł netto dla płatników TÜV SÜD Polska 

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

 

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację