Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Audit procesu i wyrobu VDA 6.3 i VDA 6.5

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do planowania i prowadzenia auditów wewnętrznych procesu i wyrobu zgodnie z wymaganiami VDA.

Uczestnicy szkolenia:

Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego, pracownicy działów jakości, technologii, zakupów, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

VDA 6.3 - Audit procesu

 • wprowadzenie do auditowania (wytyczne dotyczące auditowania ISO 19011:2018);
 • orientacja procesowa (model żółwia i moduł G);
 • analiza potencjałów;
 • omówienie katalogu wymagań:
  • P2 - Zarządzanie Projektem,
  • P3 - Planowanie Projektowania i Rozwoju Wyrobu, Procesu, 
  • P4 - Realizacja Projektowania i Rozwoju Wyrobu, Procesu, 
  • P5 - Zarządzanie Dostawcami,
  • P6 - Analiza Procesu/Produkcja,
  • P7 - Opieka nad Klientem/Zadowolenie Klienta. 
 • proces auditowania;
 • CSR - specyficzne wymagania firm motoryzacyjnych;
 • system oceny pytań i elementów procesu wg VDA 6.3;
 • klasyfikacja niezgodności;
 • ocena łączna wyników auditu;
 • omówienie formularzy do auditu procesu wg VDA 6.3;
 • ćwiczenia dotyczące identyfikacji wymagań oraz definiowania niezgodności.

VDA 6.5 – Audit wyrobu

 • audity wyrobu a audity procesów i systemu - podobieństwa i różnice;
 • planowanie auditów wyrobu;
 • przeprowadzanie auditu:
  • dokumentacja i pobieranie próbek,
  • kontrola, badania próbek,
  • charakterystyki specjalne,
  • pakowanie, magazynowanie, transport,
  • klasyfikacja niezgodności,
  • raport z auditu.
 • działania poauditowe:
  • zasady przeprowadzania działań korygujących,
  • działania natychmiastowe,
  • "feedback" -  zasady informowania po audicie.
 • ocena auditu, zamknięcie auditu;
 • ćwiczenia – wypełnianie dokumentacji auditu wyrobu.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Auditor wewnętrzny procesu wg VDA 6.3 i wyrobu wg VDA 6.5” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

 • 1149 PLN netto
 • 1049 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa