System zarządzania ryzykiem wg ISO 31000:2018

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 31000:2018 oraz jej interpretacją w zakresie zarządzania ryzykiem.

Profil uczestnika:

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem w organizacji, kierownictwo oraz kadra zarządcza, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • wprowadzenie do zarządzania ryzykiem;
 • zasady zarządzania ryzykiem;
 • pojęcia i definicje odnoszące się do zarządzania ryzykiem;
 • organizacja i jej kontekst;
 • polityka zarządzania ryzykiem;
 • zarządzanie zasobami;
 • rozliczalność i integralność z procesami;
 • wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem;
 • organizacja i jej kontekst;
 • kryteria ryzyka i ocena;
 • analiza ryzyka i ewaluacja;
 • postępowanie z ryzykiem i planowanie;
 • monitorowanie i przegląd;
 • dokumentacja systemu zarządzania ryzykiem.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 649 PLN netto
 • 599 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*
 

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację