System zarządzania jakością w jednostkach samorządowych wg normy ISO 9001:2015

Cel szkolenia:

Zapoznanie pracowników jednostek samorządu terytorialnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz ich interpretacją.

Profil uczestnika:

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialni za wdrożenie/doskonalenie systemu zarządzania jakością, pełnomocnicy oraz osoby kluczowe tzw. właściciele procesów.

Program szkolenia:

 • wprowadzenie do jakości;
 • zmiany w ISO 9001;
 • szczegółowe omówienie normy ISO 9001:2015:
 • kontekst organizacji,
 • przywództwo,
 • planowanie,
 • wsparcie,
 • działania operacyjne,
 • ocena efektów działalności,
 • doskonalenie.
 • certyfikacja systemu zarządzania jakością;
 • ćwiczenia.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 1199 PLN netto
 • 1099 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację