Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Oceny okresowe pracowników

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników szkolenia z procesem tworzenia, kryteriami i narzędziami oceny pracowników.

Profil uczestnika:

Kadra zarządzająca, kierownictwo, właściciele firm.

Program szkolenia:

  • projektowanie procesu oceny;
  • wybór narzędzi oceny;
  • ustalenie wartości skali ocen cząstkowych;
  • formularz i regulamin ocen okresowych;
  • wdrażanie systemu ocen w organizacji.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

  • 1049 PLN netto
  • 949 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa