Oceny okresowe pracowników

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników szkolenia z procesem tworzenia, kryteriami i narzędziami oceny pracowników.

Profil uczestnika:

Kadra zarządzająca, kierownictwo, właściciele firm.

Program szkolenia:

  • projektowanie procesu oceny;
  • wybór narzędzi oceny;
  • ustalenie wartości skali ocen cząstkowych;
  • formularz i regulamin ocen okresowych;
  • wdrażanie systemu ocen w organizacji.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

  • 1329 PLN netto
  • 1279 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

  • 1149 PLN netto
  • 1049 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację