Auditor wewnętrzny GlobalGAP

Cel szkolenia:

Przygotowanie do pełnienia funkcji auditora wewnetrznego standardu GlobalGAP.

Profil uczestnika:

Kandydaci na auditorów wewnętrznych, pełnomocnicy SZBŻ, członkowie zespołu HACCP, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • omówienie wymagań standardu GlobalGAP pod kątem auditowania;
 • kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych;
 • wytyczne dotyczące auditowania – wymagania ISO 19011:2018:
  • planowanie auditów wewnętrznych,
  • przygotowanie do auditu,
  • prowadzenie działań auditowych,
  • dokumentowanie auditu,
  • raportowanie z auditu.
 • komunikacja werbalna i niewerbalna w audicie;
 • ćwiczenia i warsztaty z zakresu auditowania.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Auditor wewnętrzny standardu GlobalGAP” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 1349 PLN netto
 • 1249 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

 • 1149 PLN netto
 • 1049 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*
 

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację