GlobalGAP

Cel szkolenia: 

Zapoznanie z wymaganami standardu GlobalGAP oraz ich intepretacją.

Profil uczestnika:

Osoby zaangażowanie we wdrażanie, fukcjonowanie, doskonalenie systemu GlobalGAP, rolnicy, sadownicy, osoby zarządzające dostawcami warzyw i owoców.

Program szkolenia:

 • produkcja pierwotna w łańcuchu żywnościowym;
 • środki ochrony roślin w produkcji rolniczej;
 • podstawowe zasady produkcji roślinnej;
 • wprowadzenie do standardu GlobalGAP;
 • GlobalGAP a zasady Cross-compliance;
 • omówienie wymagań GlobalGAP;
 • proces certyfikacji GlobalGAP.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 679 PLN netto
 • 629 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

 • 579 PLN netto
 • 529 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację