Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Zagrożenia bezpieczeństwa i praktyczne techniki ochrony informacji w firmie

Cel szkolenia:

Uczestnicy dowiedzą się jakie zagrożenia związane są z przetwarzaniem danych w firmie, jak je rozpoznawać i im przeciwdziałać. Dowiedzą się jakie techniki stosować aby skutecznie minimalizować ryzyko ataku prowadzące do ujawnienia lub utraty kluczowych informacji.

Podczas warsztatów uczestnicy:

 • zobaczą, w jaki sposób przeprowadzane są ataki na organizacje;
 • poznają cele i techniki zabezpieczeń danych w formie elektronicznej;
 • dowiedzą się, jak prawidłowo weryfikować bezpieczeństwo połączenia ze swoim bankiem lub innym serwisem internetowym;
 • nauczą się korzystać z menadżera haseł;
 • będą w praktyce zabezpieczać przetwarzane dane np. podpisując i szyfrując pliki.

Profil uczestnika:

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób w przedsiębiorstwie wykorzystujących komputer oraz sieć komputerową w codziennej pracy. Szkolenie może być dostosowane do stanowiska oraz aktualnych procesów i narzędzi wykorzystywanych w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia:

 • przyczyny i techniki ochrony danych:
  • utrata lub wyciek danych – skutki dla przedsiębiorstwa,
  • jakimi drogami tracimy dane,
  • wymagania prawne dotyczące przetwarzania danych: dane osobowe,
  • pojęcie integralności, uwierzytelnienia i poufności,
  • algorytmy wykorzystywane w ochronie danych.
 • techniki ataku:
  • kradzież danych,
  • podszywanie się,
  • ataki socjotechniczne, phishing,
  • złośliwe oprogramowanie i wirusy komputerowe.
 • zasady ochrony danych:
  • kryteria wyboru chronionych danych,
  • bezpieczne zachowania użytkownika w sieci,
  • programy antywirusowe i inne narzędzia wspomagające ochronę organizacji.
 • reguły bezpiecznego tworzenia i przechowywania haseł:
  • program KeePass.
 • poczta elektroniczna:
  • weryfikacja nadawcy, zasady działania podpisu cyfrowego,
  • bezpieczeństwo załączników.
 • szyfrowanie nośników danych:
  • program VeraCrypt.
 • działanie protokołu SSL/TLS:
  • pojęcie certyfikatów klucza publicznego,
  • zasady weryfikacji certyfikatu,
  • postępowanie w przypadku niezaufanego połączenia.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Niezbędne jest posiadanie przez każdego z uczestników szkolenia komputera z systemem Windows lub Linux z prawami administratora.

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

 • 799 PLN netto
 •  749 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa