Pełnomocnik ZKP

Pełnomocnik ZKP

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy z zakresu  opracowania dokumentacji zakładowej kontroli produkcji ZKP, opracowania programu audytów wewnętrznych ZKP, a także wdrażania i utrzymania ZKP w firmie.

Profil uczestnika:

Szkolenie adresowane jest w szczególności  do kandydatów na pełnomocnika i/ lub kierownika ds. zakładowej kontroli produkcji lub osoby pełniące funkcje pełnomocników ds. SZJ lub innych systemów zarządzania.

Program szkolenia:

1. Rola, odpowiedzialność i uprawnienia Pełnomocnika ds. ZKP

2. Regulacje dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych wg Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
3. Obowiązkowa certyfikacja systemu Zakładowej Kontroli Produkcji wg EN 1090-1
4. Deklarowane charakterystyki konstrukcyjne wg EN 1090-1
5. Postępowanie z wyrobem gotowym – Deklaracja Właściwości Użytkowych
6. Zasady i warunki umieszczania oznakowanie CE na wyrobie budowlanym
7. Wymagania dotyczące wytwarzania konstrukcji stalowych oraz aluminiowych wg EN 1090-2,-3
8. Proces spawania jako proces specjalny – wymagania serii norm PN-EN ISO 3834
9. Najczęściej pojawiające się niezgodności – analiza przypadków.

EGZAMIN

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo - dyskusyjny. Szkolenie prowadzą pracownicy TUV SUD Polska Sp. z o. o.

Czas trwania:

16 godzin/ 2 dni; forma szkolenia: stacjonarne / online live.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat.

 

Cena szkolenia:

Według aktualnego kalendarza szkoleń.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe, lunch.

 

Data i miejsce szkolenia:

zgodnie z kalendarzem szkoleń technicznych, dostępnym pod adresem:

https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczne

 Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację