Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych wg PN-EN 15085

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników szkolenia z definicjami, terminami i wymaganiami normy PN-EN 15085.

Profil uczestnika

Szkolenie adresowane jest do pracowników zakładów produkcyjnych, naprawczych, biur konstrukcyjnych bądź sprzedawców pojazdów szynowych oraz ich części, którzy muszą spełniać wymagania w zakresie kolejnictwa wg serii norm PN-EN 15085.

Program szkolenia:

 1. Norma PN-EN 15085-1+A1:2013 „Kolejnictwo -
  Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych - część 1”
 2. Aktualizacja normy, wymagania dla jednostek certyfikujących wytwórców pojazdów szynowych,
 3. Wytyczne komitetu ECWRV (część 1) - Wymagania dla MCB wg normy PN-EN 15085
 4. Norma PN-EN 15085-2: 2007„Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych - część 2”
 5. Wymagania jakości wytwórców części pojazdów szynowych
 6. Organizacja nadzoru spawalniczego
 7. Wymagania poziomów certyfikacji
 8. Zakres certyfikatu
 9. Prowadzenie nadzór rocznego certyfikacji
 10. Norma PN-EN 15085-3:2007„Kolejnictwo-Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych - część 3”
 11. Klasy wykonania spoin
 12. Klasa badania spoin
 13. Wymagania dla materiałów podstawowych i dodatkowych
 14. Przygotowanie złącza
 15. Norma PN-EN 15085-4: 2007„Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych - część 4”
 16. Kwalifikowanie technologii spawania
 17. Próby robocze
 18. Norma PN-EN 15085-5: 2007 „Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych- część 5”
 19. Kontrola przed, w trakcie, po spawaniu
 20. Niezgodności i działania korygujące
 21. Poddostawcy
 22. Deklaracja zgodności
 23. Identyfikowalność.
 24. Wytyczne komitetu ECWRV (część 2) - Interpretacja techniczna normy PN-EN 15085.

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi wykwalikowany trener TÜV SÜD Polska.

 

Czas trwania:

8 godzin; forma szkolenia: stacjonarne / online live.

 

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, wydanym przez TÜV SÜD Polska.

 

Cena szkolenia:

890zł + 23% VAT/os.  

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe, lunch-opcjonalnie.

 

Data i miejsce szkolenia:

zgodnie z kalendarzem szkoleń technicznych, dostępnym pod adresem: https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację