Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych wg PN-EN 15085

najbliższy termin szkolenia:

14 stycznia 2021 r.

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników szkolenia z definicjami, terminami i wymaganiami normy PN-EN 15085 a także omówienie planowanych zmian. 

Profil uczestnika

Szkolenie adresowane jest do pracowników zakładów produkcyjnych, naprawczych, biur konstrukcyjnych bądź sprzedawców pojazdów szynowych oraz ich części, którzy muszą spełniać wymagania w zakresie kolejnictwa wg serii norm PN-EN 15085.

Program szkolenia:

 • Norma PN-EN 15085-1+A1:2013 „Kolejnictwo-Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych- część 1”
 • Aktualizacja normy, wymagania dla jednostek certyfikujących wytwórców pojazdów szynowych,
 • Wytyczne komitetu ECWRV (część 1) - Wymagania dla MCB wg normy EN 15085,
 • Norma PN-EN 15085-2: 2007„Kolejnictwo-Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych- część 2”
 • Wymagania jakości wytwórców części pojazdów szynowych,
 • Organizacja nadzoru spawalniczego,
 • Wymagania poziomów certyfikacji,
 • Zakres certyfikatu,
 • Prowadzenie nadzór rocznego certyfikacji,
 • Norma PN-EN 15085-3:2007„Kolejnictwo-Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych- część 3”
 • Klasy wykonania spoin,
 • Klasa badania spoin,
 • Wymagania dla materiałów podstawowych i dodatkowych,
 • Przygotowanie złącza,
 • Norma PN-EN 15085-4: 2007„Kolejnictwo-Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych- część 4”
 • Kwalifikowanie technologii spawania,
 • Próby robocze,
 • Norma PN-EN 15085-5: 2007 „Kolejnictwo-Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych- część 5”
 • Kontrola przed, w trakcie, po spawaniu,
 • Niezgodności i działania korygujące,
 • Poddostawcy,
 • Deklaracja zgodności,
 • Identyfikowalność.
 • Wytyczne komitetu ECWRV (część 2)– Interpretacja techniczna normy EN 15085.
 • Omówienie zagadnień zmieniających zapisy wydań serii norm 15085 zaplanowanych I półroczu 2021.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma  charakter wykładowo-dyskusyjny.  Szkolenie prowadzi wykwalikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

890zł + 23% VAT/os.    

Cena obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe, lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację