Charging an electric car with a public charger in a parking lot - 3d rendering

Master E-mobility Administration

Zwieńczenie modułowego szkolenia E-Mobility

Zwieńczenie modułowego szkolenia E-Mobility

Warunkiem wstępnym uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie poprzednich 3 modułów z cyklu.

Cel szkolenia:

Zdobycie kompleksowej wiedzy niezbędnej do zarządzania procesami projektowania i produkcji systemów bateryjnych. Uczestnik szkolenia zyska szerszą perspektywę na elektromobilność, począwszy od zagadnień rynkowych, przez osadzenie elektromobilności w kontekście elektroenergetyki, po omówienie łańcuchów dostaw i recyklingu. Uczestnik pozna trendy w branży, kierunki jej rozwoju – wraz z porównaniem ścieżek wodorowej i bateryjnej. Podczas szkolenia zostaną również omówione zagadnienia praktyczne, takie jak planowanie eksploatacji pojazdów elektrycznych czy nisze biznesowe.

Profil uczestnika:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób posiadających podstawową wiedzę techniczną, nabytą w pozostałych modułach.
Ukończenie szkolenia zapewnia uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji kierowniczych w zakresie produkcji ogniw dla przemysłu motoryzacyjnego oraz zarządzania operacjami i planowania w branży elektromobilności.

Program szkolenia:

• zarządzanie procesami projektowania i produkcji systemów bateryjnych;
• zagadnienia rynkowe;
• łańcuch dostaw;
• recykling;
• trendy i kierunki rozwoju branży;
• zagadnienia praktyczne (porównanie ścieżki wodorowej i bateryjnej);
• nisze i możliwości biznesowe.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowy-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi Pan Rafał Biszcz - Chief of Manufacturing High Yield Battery Fab.

Czas trwania:

32 godziny lekcyjne (4 dni)

Termin i miejsce szkolenia:

08-09.01.2025 szkolenie on-line oraz
15-16.01.2025 Chorzów


Uwaga: Szkolenie w formie hybrydowej. Dwa dni szkolenia odbywają się on-line, kolejne dwa dni szkolenia odbywają się stacjonarnie w Chorzowie.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Master E-mobility Administration” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

7300 PLN netto + VAT

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat. Przerwy kawowe oraz lunch w części stacjonarnej szkolenia.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację