Badania ultradźwiękowe. Pomiary grubości (UT.TM)

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy i umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie pomiarów grubości materiałów metodą ultradźwiękową wg sektorów przemysłowych i sektorów wyrobu zgodnie z zapisami normy ISO 9712.Treści programowe szkolenia zawierają zagadnienia sylabusów egzaminacyjnych z metody UT.TT1/UT.TT2

 

Profil uczestnika:

Szkolenie dedykowane jest osobom, które zawodowo zajmują się usługami w zakresie NDT, spawalnikom, monterom, spawaczom i pracownikom działu technicznego i technologicznego, a także osobom, które chcą zdobyć nowe kompetencje zawodowe.

 

Program szkolenia:

Historia i rozwój badań ultradźwiękowych pomiarów grubości

• Zjawiska fizyczne wykorzystywane w metodzie

• Technika badania i jego rodzaje, systematyka badania ultradźwiękowego pomiaru grubości

• Środki i przyrządy kontrolno - pomiarowe wykorzystywane w badaniach metodą ultradźwiękową - pomiar grubości

• Wiedza o obiektach badanych

• Normalizacja dotycząca obiektu i techniki badania

• Schemat przeprowadzania ultradźwiękowego pomiaru grubości - wymagane warunki obserwacji

• Dokumentacja badań ultradźwiękowych pomiarów grubości (instrukcja, protokół)

• Etapy przeprowadzania badania ultradźwiękowego pomiaru grubości

• Badania nieniszczące -kwalifikacja i certyfikacja personelu badań według wymagań normy ISO 9712

• Monitoring postępu procesu szkolenia.

 

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter teoretyczno - praktyczny. Szkolenie prowadzone jest przez kompetentną i posiadającą doświadczenie praktyczne w badaniach NDT kadrę trenerską, posiadającą kwalifikacje 3 stopnia personelu badań nieniszczących.

 

Czas trwania:

Szkolenie UT.TT1 - 32 godziny

Szkolenie UT.TT2 - 42 godziny

Szkolenie UT.TT1+2 - 72 godziny

 

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem świadectwa uczestnictwa w szkoleniu, wydanym przez TÜV SÜD Polska, uprawniającym do udziału w egzaminie kwalifikacyjnym UT.TM1/UT.TM2

  

Cena obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, świadectwo, przerwy kawowe, lunch.

 

Data i miejsce szkolenia:

 

zgodnie z terminarzem szkoleń NDT, dostępnym pod adresem: https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-ndt

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację