Higiena i zapobieganie infekcjom pracowników biurowych

O KURSIE

Pracodawcy chcą chronić swoich pracowników i oczywiście przestrzegać wymogów prawnych, ponieważ zdrowie pracowników jest podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesu. W związku z tym w dobie pandemii COVID-19 zapewnienie pracownikom kompleksowych informacji na temat środków higieny jest najwyższym priorytetem. W końcu odpowiedzialność za przestrzeganie zasad zachowania spoczywa na pracodawcach i pracownikach. Zapewnienie właściwej etykiety kaszlu i kichania, unikanie podawania rąk i utrzymywanie odległości co najmniej 1,5 metra od współpracowników powinno stać się standardową praktyką.

Niniejszy kurs e-learningowy dostarcza pracownikom biurowym i innym zainteresowanym osobom przydatnych informacji na temat firmowych środków higieny mających na celu ochronę przed infekcjami. Jest specjalnie zaprojektowany dla uczących się w ruchu. Zapewnia wygodę uczenia się we własnym tempie, co pozwala podnieść swoje kompetencje i zwiększyć wartość swojej kariery.

CZEGO DOWIESZ SIĘ Z KURSU?

W trakcie pracy w kursie zdobędziesz niezbędne wiadomości o zasadach higieny i zapobieganiu infekcjom wśród pracowników. Zapoznasz się także z wymaganiami bezpieczeństwa pracy dotyczącymi SARS-CoV-2 dla sektora biurowego i administracyjnego, abyś mógł ich odpowiednio przestrzegać. Poznasz specjalne środki zapobiegania i przerywania łańcuchów infekcji wśród pracowników.

Tematyka omawiana w tym kursie obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Wymagania higieniczne dla pracowników określone przez ustawodawcę i towarzystwa ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej pracodawców.
  2. Możliwe drogi infekcji a koronawirus.
  3. Zasady zachowania dotyczące zapobiegania infekcjom.
  4. Dodatkowe ważne informacje:
  • Co zrobić, jeśli zachorujesz?
  • Kto należy do grupy ryzyka?
  • Kim są osoby kontaktowe w firmie?

JAK JEST ZBUDOWANY KURS?

Kurs wykorzystuje różnorodne narzędzia szkoleniowe, takie jak testy, symulacje i inne interaktywne ćwiczenia, które czynią przekazywanie wiedzy teoretycznej bardziej efektywnym. Kurs jest łatwo dostępny za pośrednictwem laptopa, tabletu lub smartfonu, dzięki czemu możesz się zalogować i uczyć w dowolnym miejscu i czasie.

Łączny czas trwania programu to 30 minut, po których będziesz musiał zdać egzamin, aby otrzymać uznawany na całym świecie e-certyfikat z unikalnym identyfikatorem

KOMU DEDYKUJEMY KURS?

Ten kurs jest specjalnie zaprojektowany głównie dla pracowników biurowych. Podstawowa wiedza zawarta w kursie ma zastosowanie również dla pracowników zatrudnionych w branżach technicznych.

Zapisz się na szkolenie

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację