SIx Sigma Black Belt

Optymalizuj działania firmy i uzyskaj wymierne rezultaty określając oszczędność.

Optymalizuj działania firmy i uzyskaj wymierne rezultaty określając oszczędność.

O szkoleniu:

Szkolenie oparte na wymaganiach standardów międzynarodowych ISO 13053-1:2011 Quantitative methods in process improvement — Six Sigma — Part 1: DMAIC methodology oraz ISO 13053-1:2011 Quantitative methods in process improvement — Six Sigma — Part 2: Tools and Techniques oraz ISO 18404:2015 Quantitative methods in process improvement — Six Sigma — Competencies for key personnel and their organizations in relation to Six Sigma and Lean implementation w zakresie stopnia Six Sigma Black Belt.

Profil uczestnika:

Szkolenie jest adresowane do specjalistów oraz kierowników ze wszystkich obszarów, którzy będą liderami projektów optymalizacyjnych w swoim obszarze pracy w ramach kultury rozwiązywania problemu wg metodyki Six Sigma.

Zaleca się posiadanie wiedzy w zakresie zagadnień Zarządzania Jakością, Rozwiązywania Problemów lub stopnia Six Sigma Green Belt.

Korzyści:

 • Zapoznanie uczestnika z narzędziami Six Sigma.
 • Zrozumienie swojej roli w organizacji Six Sigma.
 • Umiejętność prowadzenia dużych, kompleksowych projektów DMAIC w organizacji.

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie do Six Sigma

 • Historia
 • Struktura organizacyjna Six Sigma

2.Metodyka DMAIC

3.DEFINE

 • Cost of Poor Quality
 • W poszukiwaniu możliwości – analiza stanu obecnego, benchmarking
 • Wybór projektu
 • Definicja problemu
 • Karta projektu
 • Identyfikacja CTQ’s
 • Mapowanie procesu
 • Analiza strat i korzyści
 • Podstawy zarządzania projektami
 • Leadership
 • Zarządzanie Zmianą
 • Zarządzanie Zespołem
 • Zarządzanie Projektem

3.MEASURE

 • Zmienność procesów
 • Typy danych
 • Analiza systemu pomiarowego – MSA dla pomiarów atrybutowych oraz ciągłych
 • Strategie próbkowania,
 • Plan zbierania danych
 • Podstawy FMEA

4.ANALYZE

 • Analiza statystyczna – rodzaje rozkładów danych, analiza opisowa, poziomy ufności
 • Analiza zdolności procesu
 • Narzędzia analizy danych – Analiza Pareto, Histogramy, Box-Plot, Statter Plot, Run Charts,
 • Regresja liniowa
 • Podstawowe testy statystyczne – parametryczne i nieparametryczne
 • Analiza Przyczyn Źródłowych

5.IMPROVE

 • Generowanie i wybór rozwiązań – burza mózgów, Diagram pokrewieństwa
 • Mapowanie procesu docelowego
 • DoE – eksperymenty pełne i cząstkowe
 • Pilot
 • Walidacja rozwiązań

6.CONTROL

 • Koncepcja Error Proofing
 • Wybrane karty kontrolne – atrybutowe oraz liczbowe
 • Plany Kontroli
 • Audit procesu
 • Działania doskonalące

Metodyka szkolenia:

Teoria i praktyka w formie warsztatów.

Case Studies.

Czas trwania:

16 dni – 128 godzin lekcyjnych 

Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym oraz przygotowaniem i obroną projektu optymalizacyjnego. Pozytywny wynik egzaminu oraz obrona projektu upoważnia do otrzymania certyfikatu na poziomie SIX SIGMA BLACK BELT wydanego przez TÜV SÜD Polska.

Cena: 12 700 zł netto / 1os.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku dni szkoleniowych realizowanych w formie stacjonarnej.

Pobierz Harmonogram Zjazdów

 

 

Sprawdź usługi certyfikacji i szkoleń Business Assurance

Wybierz lokalizację