Carbon Footprint Verification

Weryfikacja śladu węglowego

Weryfikacja śladu węglowego TÜV SÜD zapewnia Tobie i Twoim interesariuszom przejrzystość w zakresie emisji gazów cieplarnianych

Weryfikacja śladu węglowego TÜV SÜD zapewnia Tobie i Twoim interesariuszom przejrzystość w zakresie emisji gazów cieplarnianych

Twoje wyzwanie

Obecnie wiele twoich klientów oczekuje od ciebie obliczenia śladu węglowego, w celu spełniania swoich polityk związanych z dekarbonizacją, neutralnością jak i też wyliczenia swojego własnego śladu w łańcuchu dostaw. Ślad węglowy staje się też pierwszym etapem do określenia dalszych działań związanych z polityką dekarbonizacji przedsiębiorstwa. By obliczenia były wiarygodne, wymagają zweryfikowane przez niezależną organizację.

Czym jest ślad węglowy oraz jego weryfikacja?

Ślad węglowy (Carbon Footprint) to wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia produktu lub przedsiębiorstwa. Jest on wyrażony jako ekwiwalent dwutlenku węgla na jednostkę funkcjonalną produktu (CO2e/jedn. funkcjonalna). Ślad węglowy stanowi jestem z wskaźników istotnych w obszarze ESG min. raportowania niefinansowego oraz przy projektach w obszarze Taksonomii EU czy uzyskania funduszy na dane projekty.

Dlaczego ślad węglowy powinien być weryfikowany?

Firmy są coraz częściej oceniane na podstawie ich zrównoważonych działań przez partnerów biznesowych, inwestorów, analityków, media i konsumentów. Oczekuje się poczucia odpowiedzialności i zaangażowania w ochronę klimatu. Firmy mogą korzystać z inwentaryzacji śladu węglowego, aby określić swoje emisje istotne dla klimatu. Następnie służy jako podstawa do podejmowania decyzji przy opracowywaniu celów w zakresie ochrony klimatu i wyznaczaniu trasy strategicznej. Czy to jednak wystarczy? Dopiero po niezależnej weryfikacji bilans gazów cieplarnianych (GHG) staje się naprawdę wiarygodny i można go w znaczący sposób udostępnić.

Jak TÜV SÜD Polska może pomóc w weryfikacji?

TÜV SÜD Polska świadczy usługi weryfikacji i walidacji w Polsce jako niezależna akredytowana jednostka weryfikująca w zgodnie z ISO 17029 w ramach EUTS posiadając akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PL-VG0012). W ramach posiadanych kompetencji prowadzimy szeroki zakres weryfikacji:

  • raportów emisji gazów GHG EUTS wg. ISO 17029
  • korporacyjnego śladu węglowego (CCF) wg. ISO 14064-1
  • śladu węglowego produktu (CCF) wg. ISO 14067 oraz ISO 14040/4
  • certyfikacja redukcji śladu węglowego „Green Manufacturer”

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację