Standard Polskiej Izby Mleka "bez GMO"

Polski system certyfikacji produktów spożywczych wolnych od GMO

Polski system certyfikacji produktów spożywczych wolnych od GMO

Obecnie coraz więcej produktów mleczarskich i spożywczych oznaczonych jest jako wolne od GMO. Polska Izba Mleka (PIM) wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom konsumentów, którzy szukają wiarygodnych informacji o produkcie, opracowała pierwszy, polski standard zgodny z przepisami unijnymi oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów. Głównym założeniem standardu jest weryfikacja czy realizowana produkcja może być oceniana, w świetle obowiązującego prawa, jako wolna od GMO.

CZYM JEST STANDARD POLSKIEJ IZBY MLEKA "BEZ GMO"?

Standard Polskiej Izby Mleka „bez GMO” jest pierwszym tak kompleksowym, krajowym zbiorem zasad określającym wymagania w obszarze znakowania produktów wolnych od GMO, definiującym również kryteria dla zakładu mleczarskiego czy gospodarstwa. Standard uwzględnia cały zakres wymagań dla wielu poziomów łańcucha żywnościowego i paszowego (produkcja, handel, transport, magazynowanie). Istotnym elementem dla tych obszarów jest wskazanie postępowania zapewniającego najwyższe standardy, których wdrożenie i prawidłową realizację można potwierdzić w drodze certyfikacji.

JAK CERTYFIKACJA NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI STANDARDU PIM "BEZ GMO" MOŻE POMÓC?

Standard bierze pod uwagę krajowe oraz branżowe wymagania, co powoduje, że jego moduły oraz katalogi wymagań są dopasowane do specyfiki działalności danego uczestnika. Jego kluczową zaletą jest to, że wraz z kolejnymi katalogami wymagań, standard obejmie cały łańcuch wytwarzania produktów mleczarskich. Ponadto proces certyfikacji może być realizowany wraz z innymi certyfikacjami w branży spożywczej m.in. ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000, GMP+, VLOG czy QS Standard.

Zakres wymagań standardu obejmuje:

 • Produkcję pasz, dodatków i materiałów paszowych,

 • Handel, transport i magazynowanie pasz,

 • Gospodarstwa rolne,

 • Grupy producentów mleka,

 • Mleczarnie i producentów wyrobów mleczarskich,

 • Producentów składników i dodatków do produkcji wyrobów mleczarskich,

 • Producentów żywności ze składnikami mleczarskimi.

 • Handel, transport i magazynowanie produktów mleczarskich.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI

 1. Wypełnienie ankiety oraz wycena kosztów certyfikacji,

 2. Zaplanowanie audytu i rejestracja w PIM,

 3. Przeprowadzenie dwuetapowego audytu przez TÜV SÜD Polska:

 • Etap 1 – przegląd dokumentacji i ocena wstępna,

 • Etap 2 – audyt zakładu produkcyjnego / gospodarstw rolnych / firmy handlowej / firmy transportowej.

4. Zatwierdzenie listy działań korygujących w zakresie niezgodności stwierdzonych podczas audytu,

5. Raport z audytu,

6. Wydanie decyzji o pozytywnym przejściu procesu certyfikacji i wystawienie certyfikatu

Lista certyfikatów Standardu Polskiej Izby Mleka "bez GMO"

  

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD Polska jako jednostka certyfikująca posiada akredytację Polskiej Izby Mleka do prowadzenia audytów na zgodność z wymaganiami Standardu PIM "bez GMO" w pełnym zakresie branż. Proces certyfikacji „bez GMO”, od oceny wstępnej (opcjonalnie) do audytu certyfikującego, jest prowadzony przez zespół doświadczonych, polskich ekspertów z branży rolno - spożywczej.


Zobacz także

Ulotka

Standard PIM "bez GMO" w pigułce

Pobierz ulotkę informacyjną

Zobacz wszystkie materiały informacyjne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację