Certyfikacja i uprawnianie personelu NDT

Wiarygodność i skuteczność badań nieniszczących zależy w dużej mierze od wiedzy, umiejętności i doświadczenia personelu, który je wykonuje. Najlepiej, gdy nabywanie wiedzy i umiejętności realizowane jest w niezależnej jednostce szkoleniowej, a proces kwalifikowania personelu zwieńczony zostaje certyfikacją zgodnie z normą PN-EN ISO 9712:2012 „Badania nieniszczące – kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących”.

CERTYFIKACJA PERSONELU NDT

Proces certyfikacji personelu składa się z nabywania wiedzy, umiejętności i doświadczenia w wykonywaniu czynności kontrolnych i badawczych; wykazania się zdolnością właściwego widzenia i potwierdzenia właściwego przeprowadzenia badań – egzaminu kwalifikacyjnego.

W systemie kwalifikowania i certyfikowania personelu badań nieniszczących, którego wymagania podają najnowsze, już międzynarodowe normy EN ISO/IEC17024:2012 oraz EN ISO 9712:2012 wskazana została rola i odpowiedzialność, jaką ponosi jednostka certyfikująca personel badań nieniszczących.

ZAKRES EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH

Jednostka Certyfikująca Personel Badań Nieniszczących TÜV SÜD Polska sp. z o.o. przeprowadza egzaminy certyfikujące w nowoczesnym centrum egzaminacyjnym w Chorzowie w następujących metodach oraz technikach badań nieniszczących wg PN-EN ISO 9712:2012:

  • Badania wizualne (VT),
  • Badania penetracyjne (PT),
  • Badania magnetyczno-proszkowe (MT),
  • Badania radiograficzne (RT),
  • Badania ultradźwiękowe (UT),
  • Badania UT.TOFD (Time of Flight Difraction),
  • Badania UT.PA (Phased Array).

Prowadzimy egzaminy kwalifikacyjne w metodach o ograniczonym zastosowaniu:

  • Badania radiograficzne ograniczone do interpretacji i oceny radiogramów (RT.FI),
  • Badania ultradźwiękowe ograniczone do pomiarów grubości (UT.TM).

TÜV SÜD Polska jest Uznaną Trzecia Stroną upoważnioną do uprawniania personelu wykonującego badania nieniszczące połączeń nierozłącznych urządzeń ciśnieniowych zaliczonych do III i IV kategorii dla wymagań Dyrektywy 2014/68/UE. Proces uprawniania personelu NDT przebiega zgodnie z Programem certyfikacji NDT PR9712.

Poniższe dokumenty obowiązują uczestników egzaminów organizowanych w jednostce TUV SUD Polska sp. z o.o. od 01.01.2021.


Nasze akredytacje

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację