green hydrogen certification

Certyfikacja zielonego wodoru

Udowodnij swoje zaangażowanie w zrównoważone dostawy energii. Wyprzedź konkurencję o krok!

Udowodnij swoje zaangażowanie w zrównoważone dostawy energii. Wyprzedź konkurencję o krok!

Standard certyfikacji Zielonego wodoru firmy TÜV SÜD CMS 70 został wprowadzony w 2011 roku. Najnowsza wersja opiera się na RED II i strategii Unii Europejskiej „fit for 55”.Skorzystaj z licznych korzyści, jakie zapewnia Twoim klientom!

Dlaczego Zielony wodór powinien być certyfikowany przez TÜV SÜD

Nie szary, nie niebieski! Tylko zielony wodór gwarantuje znacznie niższą emisję gazów cieplarnianych. Jednak twierdzenie, że wodór jest ekologiczny, nie powinno być samotne. Certyfikowany zielony wodór można powiązać z wyraźnie identyfikowalnymi i wymiernymi źródłami. To jedyny wodór, który jest zasadniczo zrównoważony i charakteryzuje się niską emisją dwutlenku węgla lub zerową emisją w całym procesie produkcyjnym. TÜV SÜD oferuje własny certyfikat CMS 70 GreenHydrogen obok zewnętrznych certyfikatów standardowych, takich jak ISCC Plus i CertifHy.

Oto jak certyfikat zielonego wodoru wydany przez TÜV SÜD pomaga rozwijać Twojej firmie:

1. Sprawdź jakość produkcji zielonego wodoru za pośrednictwem niezależnego partnera

2. Wykazać zrównoważony charakter wodoru od produkcji po transport i konsumpcję

3. Wykorzystaj certyfikację ekologicznego wodoru jako cechę jakości swojego produktu dla swoich klientów

Wymagania prawne Produkcji zielonego wodoru

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie energii odnawialnej 2 (REDII) określa kilka wymogów prawnych, które gospodarka ma wkrótce spełnić. W latach 2021-2030 ważne jest, aby przedsiębiorstwa dostosowały swoją produkcję energii do energii odnawialnej, a także do paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego (RFNBO).

UE realizuje strategię zwaną „fit for 55”. Koncentruje się na celu, jakim jest aktywna redukcja emisji CO2 do roku 2030 o 55% (w porównaniu do roku 1990). Ponadto w ramach REDII wyznaczono cele w zakresie dekarbonizacji i wykorzystania energii odnawialnej. Strategie te skłaniają przedsiębiorstwa do reakcji i odpowiedniego dostosowania swojej strategii energetycznej.

Sektor transportu musi do 2030 roku mieć 14% udziału w energii odnawialnej, a 2,6% paliw ma pochodzić z paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego. Oznacza to, że dla przedsiębiorstw z sektora paliw transportowych niezwykle ważne jest przejście na ekologiczny wodór i posiadanie certyfikatu potwierdzającego ich zgodność.

JAKIE KORZYŚCI DAJE FIRMOM CERTYFIKACJA ZIELONEGO WODORU?

Certyfikat GreenHydrogen firmy TÜV SÜD oferuje firmom szereg korzyści. Produkcja zielonego wodoru i zdobycie certyfikatu do wystawienia pozwala firmom przyjąć zrównoważoną strategię komunikacji wobec swoich interesariuszy.

Zrównoważony rozwój to temat, który cieszy się dużym zainteresowaniem klientów i którego znaczenie stale rośnie.

Ponadto przejście na produkcję zielonego wodoru pozwala firmom zwiększyć swój pozytywny wpływ na zmiany klimatyczne, przy jednoczesnym obniżeniu emisji gazów cieplarnianych od samego początku. Można osiągnąć określone cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i je zakomunikować. Dokładna wartość emisji CO2eq jest dostarczana wraz z dostarczanym zielonym wodorem.

Podsumowując, certyfikacja Green Hydrogen stanowi podstawę sukcesu i dowód zrównoważonej działalności gospodarczej.

JAk wygląda proces Certyfikacji Zielonego Wodoru W TÜV SÜD

Proces certyfikacji Green Hydrogen w TÜV SÜD składa się z sześciu ogólnych etapów

 

EXPLORE

Green hydrogen certification

Green hydrogen production & derivatives

Support for your project according to RED II requirements

Learn More

material handling in hydrogen technologies

TÜV SÜD has joined the Hydrogen Council

TÜV SÜD will contribute its expertise and experience to the development of safe and reliable hydrogen technologies.

Learn More

VIEW ALL INDUSTRY RESOURCES

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację