kanal zaufania

Kanał zaufania TÜV SÜD

Raportowanie na temat zgodności

Raportowanie na temat zgodności

System Informatora o Zgodności

Aby utrzymywać bieżącą wiedzę o zgodności w naszej firmie, wprowadziliśmy kanał raportowania o zgodności  TÜV SÜD Trust Channel” zarówno dla wewnętrznych jak i zewnętrznych informatorów. Kanał zaufania TÜV SÜD to chroniony, poufny i anonimowy środek zdawania informacji o możliwych naruszeniach dla pracowników TÜV SÜD oraz zewnętrznych interesariuszy.

Dodatkowo, możliwe naruszenie zgodności może również zostać bezpośrednio przekazane przez Zarząd lub Dyrektórów i Managerów do Organizacji Zgodności. Pracownicy przekazujący informacje na temat naruszeń zgodności są chronieni przed jakimikolwiek sankcjami, w przypadku gdy ich sprawozdanie było robione w dobrej wierze. Dlatego też każdy, kto raportuje naruszenia zgodności w dobrej wierze, nie może przez to zostać położony w niekorzystnej sytuacji w TÜV SÜD. Prosimy pamiętać jednak, że celowe raportowanie nieprawidłowych informacji jest w wielu krajach zakazane prawnie.

System Informatora o Zgodności, czyli Kanał Zaufania TÜV SÜD daje wszystkim pracownikom i zewnętrznym stronom bezpieczny mechanizm raportowania naruszeń zgodności w sposób anonimowy oraz w wybranym języku. Kanał Zaufania TÜV SÜD  może być używany zarówno przez pracowników, dyrektorów, jak i naszych klientów lub podwykonawców. Jest on zarządzany przez stronę trzecią, a dane jej dostarczane są przechowywane w chronionych serwerach w Niemczech. Wszystkie raportowane treści są przeznaczone wyłącznie do użytku firmy TÜV SÜD.
 
Więcej informacji na temat raportowania o zgodności można znaleźć na bezpiecznej stronie Kanału Zaufania TÜV SÜD https://www.bkms-system.com/tuvsud-e
Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację