Code of Ethics

Kodeks postępowania

Zwiększamy wartość. Inspirujemy zaufanie.

To nasze zobowiązanie wobec naszych klientów.
Reputacja TÜV SÜD jest zbudowana na wiedzy eksperckiej oraz na niezależności, uczciwości
i zgodności z przepisami w naszej codziennej pracy.

Kodeks Postępowania zawiera krótkie i zwięzłe wyjaśnienia poszczególnych zagadnień, w szczególności:
- Odpowiedzialność TÜV SÜD za ludzi i środowisko
- Zgodność z przepisami
- Integralne postępowanie w kontaktach biznesowych
- Postępowanie z zawiadomieniami o zgodności i ochrona osób przekazujących zawiadomienia.

Pobierz kodeks postępowania TÜV SÜD Polskakanal zaufania

Kanał zaufania TÜV SÜD

Aby na bieżąco dowiadywać się o naruszeniach zgodności stworzyliśmy Kanał zaufania TÜV SÜD, który ma służyć zarówno wewnętrznym i zewnętrznym stronom do raportowania o zgodności w naszej firmie.

Dowiedz się więcej

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację