Restart of business

Audyty higieniczne w zakresie COVID-19

Bezpieczne wznowienie działalności firmy.

Bezpieczne wznowienie działalności firmy.

Pandemia koronawirusa COVID-19 spowodowała wstrzymanie działalności usługowej i produkcyjnej w wielu obszarach gospodarki. Wznowienie procesów operacyjnych, dostosowanie przedsiębiorstwa do rozszerzonych wymagań higienicznych oraz wprowadzenie nowych zasad bezpiecznego postępowania z pracownikami, klientami i osobami trzecimi, wiąże się z koniecznością uwzględnienia obowiązujących przepisów prawnych na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym. W tym celu rekomendowane jest monitorowanie wdrożenia i przestrzegania wprowadzonych w organizacji zasad higieny i postępowania przez niezależny podmiot.

Mając na uwadze powyższe wyzwania, eksperci i audytorzy TÜV SÜD opracowali kryteria, w oparciu o które przeprowadzają audyty higieniczne w wielu branżach, m.in.:


usługi dla gastronomii i hotelarstwa

Gastronomy Hospitality Restart 

Dla właścicieli hotelarzy, firm spożywczych i restauratorów dużym wyzwaniem jest teraz zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom, klientom i osobom trzecim..

 

Prowadzisz restaurację, hotel lub jesteś właścicielem przedsiębiorstwa z branży spożywczej?

 

Sprawdź nasze rozwiązania

 


OUR SERVICES FOR CONSUMER AND RETAIL Business

 

People rely on the retail industry to get their supplies and goods. We help you to make sure you apply the right hygiene measures to meet all requirements and to show your customers that they can access your stores without concerns. 

 

Do you run a retail business?

 

Get help here

 


OUR SERVICES FOR the MANUFACTURING Industry 

Companies in the manufacturing industry are affected by the current situation to a very different extent. Nevertheless, all of them are currently facing the same challenge of adapting their operations to the new situation.

 

Do you work in the manufacturing industry?

 

Get help here

 


OUR SERVICES FOR the Automotive Industry

When operations are resumed at car manufacturers, car dealerships, and workshops, the protection of employees and customers is a high priority. We help you to find solutions that keep processes and operations running despite distancing and other regulations.

 

Do you work in the automotive industry?

 

Get help here

 


OUR SERVICES FOR the COMMERCIAL PROPERTY Sector

In the commercial real estate sector, you are used to bringing a wide range of requirements under one roof, from economic efficiency to security. However, the current pandemic is making this balancing act even more challenging for you. 

 

Do you work in the commercial real estate sector?

 

Get help here

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację