Usługi dla branży mleczarskiej i pokrewnych

Delivering real business benefits across key segments

Delivering real business benefits across key segments

TÜV SÜD Polska od wielu lat aktywnie wspiera branżę mleczarską w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności, oferując rozwiązania w zakresie audytów, certyfikacji, inspekcji, ekspertyz oraz badań obejmujących cały łańcuch dostaw, od produkcji pasz dla bydła mlecznego, produkcji surowców po produkcję, przetwarzanie, pakowanie, dystrybucję i punkty sprzedaży. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu naszych audytorów i ekspertów branża mleczarska zyskała doskonałego partnera, dostarczającego specjalistycznej wiedzy oraz kompleksowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i jakości wyrobów mleczarskich.

Najlepszym dowodem na potwierdzenie naszych wysokich kompetencji jest podjęcie współpracy z Polską Izbą Mleka, która w uznaniu naszych dotychczasowych dokonań, podpisała z TÜV SÜD Polska umowę na wyłączność w zakresie prowadzenia audytów na zgodność z wymaganiami Standardu Polskiej Izby Mleka „bez GMO”.     

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności oraz usługach technicznych, które oferujemy przedsiębiorcom działającym w obszarze branży mleczarskiej i paszowej:

 

 

Zobacz także

Artykuł

Okiem audytora - audyty dostawców

Michał Maciejak

Przeczytaj

Ulotka

Audyty dostawców w pigułce

Minimalizacja ryzyka w łańcuchu dostaw

Pobierz ulotkę informacyjną

Zobacz wszystkie materiały informacyjne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację