IFS Global Markets Logistics

Doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw dla małych i średnich przedsiębiorstw metodą małych kroków.

Doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw dla małych i średnich przedsiębiorstw metodą małych kroków.

Współpraca z sieciami handlowymi oraz innymi odbiorcami towarów – artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, wymaga zapewnienia i potwierdzenia, że oferowane przez firmy usługi magazynowania i/lub transportu spełniają wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i integralności produktu, a funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest transparentne.

Czym jest program IFS Global Markets Logistics?

Program IFS Global Markets Logistics to program oceny usług logistycznych w odniesieniu do bezpieczeństwa i jakości produktów, dedykowany małym i średnim przedsiębiorcom zajmującym się m.in magazynowaniem i transportem artykułów żywnościowych i nieżywnościowych. W Programie wyróżnia się dwa poziomy – podstawowy i średniozaawansowany, a ich wymogi zawarte są w listach kontrolnych, które składają się z wymagań obejmujących swoim zakresem m.in. system zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu, proces realizacji usługi czy zarządzanie zasobami.

Od przedsiębiorstwa i jego partnera handlowego zależy jaki poziom i jak długo ma być on utrzymywany. Dla aspirujących przedsiębiorstw stopniowy rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw może doprowadzić do pełnej certyfikacji IFS Logistics.

Jak ocena w ramach programu IFS Global Market może pomóc?

Na podstawie pozytywnej oceny zostaje wydany „List polecający”, który oznacza potwierdzenie spełnienia wymagań programu IFS Global Markets Logistics na danym poziomie. Wpływa to na zwiększenie zaufania klientów i odbiorców towarów oraz otwiera możliwość nawiązania współpracy z nowymi odbiorcami krajowymi i zagranicznymi oraz sieciami handlowymi.

Jak możemy pomóc?

Poprzez wieloletnie doświadczenie oraz kompetentnych asesorów i auditorów zapewniamy organizacjom na każdym etapie rozwoju, wsparcie i niezależną ocenę. Z przeprowadzoną oceną na zgodność z wymaganiami programu IFS Global Markets Food przez asesora TÜV SÜD Polska mogą Państwo udowodnić swoje zaangażowanie w doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw oraz zapewnić bezpieczne dla konsumentów produkty.

*Treści przygotowane w oparciu o materiały IFS Management GmbH.

 

 

 

 

 

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację