IFS Global Markets Food

Doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla małych i średnich przedsiębiorstw metodą małych kroków.

Doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla małych i średnich przedsiębiorstw metodą małych kroków.

Współpraca z sieciami handlowymi oraz przedsiębiorcami, którzy posiadają wdrożony i certyfikowany standard IFS Food wymaga zapewnienia i potwierdzenia ze strony producentów, że oferowane przez nich surowce, półprodukty bądź wyroby gotowe spełniają wymagania bezpieczeństwa żywności a funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest transparentne.

Czym jest program IFS Global Markets Food?

IFS Global Markets Food to program oceny bezpieczeństwa i jakości żywności, dedykowany małym i średnim przedsiębiorcom przetwarzającym i pakującym żywność. W Programie wyróżnia się dwa poziomy – podstawowy i średniozaawansowany, a ich wymogi zawarte są w listach kontrolnych, które składają się z wymagań obejmujących trzy zakresy: system zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, Dobre Praktyki Produkcyjne i kontrolę zagrożeń żywności.

Od przedsiębiorstwa i jego partnera handlowego zależy jaki poziom uzyska i jak długo ma być on utrzymywany. Dla aspirujących przedsiębiorstw stopniowy rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności może doprowadzić do pełnej certyfikacji IFS Food.

Jak ocena w ramach programu IFS Global Markets Food może pomóc?

Na podstawie pozytywnej oceny, wykonanej przez zatwierdzonego asesora jednostki certyfikującej, zostaje wydany „List polecający”, który oznacza potwierdzenie spełnienia wymagań programu IFS Global Markets Food na danym poziomie. Wpływa to na zwiększenie zaufania klientów oraz umacnia bądź daje możliwość nawiązania współpracy z odbiorcami krajowymi i zagranicznymi oraz sieciami handlowymi.

Warto podkreślić, iż zgodnie z wymaganiami standardu IFS Food i Doktryny IFS Food, przedsiębiorcy, którzy działają zgodnie ze standardem w ramach oceny swoich dostawców, mogą ich zatwierdzać na podstawie przeprowadzonej oceny programu IFS Global Markets Food na poziomie średniozaawansowanym.

Jak możemy pomóc?

Poprzez wieloletnie doświadczenie oraz kompetentnych asesorów i auditorów zapewniamy organizacjom na każdym etapie rozwoju, wsparcie i niezależną ocenę. Dzięki przeprowadzonej przez asesora TÜV SÜD Polska ocenie na zgodność z wymaganiami programu IFS Global Markets Food, mogą Państwo udowodnić swoje zaangażowanie w doskonaleniu systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz zapewnić bezpieczne dla konsumentów produkty.

*Treści przygotowane w oparciu o materiały IFS Management GmbH.

 

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację