Przenoszenie oznaczeń materiałowych

WYZWANIA BIZNESOWE:

Przenoszenie oznaczeń materiałowych to zachowanie ciągłości identyfikowalności materiałów na wszystkich etapach ich przetwarzania jak np.: trasowanie, cięcie, przeróbka plastyczna oraz spajanie, aż do wyprodukowania wyrobu finalnego.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację