Certyfikacja producentów materiałów podstawowych wg PED

Wyzwania biznesowe

Jako producent materiałów i półproduktów, są Państwo odpowiedzialni za zapewnienie, aby produkty spełniały określone wymagania stawiane im przez normy i przepisy prawne. To zobowiązuje do odpowiednich procedur oraz systemów kontroli jakości oraz badań, które zapewnią zgodność z wymaganiami.

 

Certyfikacja wytwórców materiałów

TÜV SÜD Polska oferuje następujące czynności dla producentów materiałów i półproduktów hutniczych:

  • certyfikację zakładów wg PED 2014/68/EU Załącznik I, punkt 4.3), AD 2000-W0,
  • certyfikację zakładów wg CPR 305/2011,
  • jednorazowe dopuszczenie materiału (PMA), zgodnie z PED 2014/68/EU (Załącznik I, punkt 4.2),
  • jednostkowe odbiory materiałów hutniczych,
  • weryfikację specyfikacji materiałowych,
  • wykonanie analiz materiałowych,
  • badania metalograficzne,
  • badania nieniszczące i niszczące materiałów.

 

JAK MOŻEMY POMÓC?

Nasze raporty i certyfikaty są akceptowane na całym świecie. TÜV SÜD posiada szereg akredytacji krajowych i międzynarodowych. Jesteśmy uznaną jednostką notyfikowaną, certyfikującą oraz badawczą wyrobów metalowych objętych zakresem dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/EU i rozporządzenia 305/2011 (Znak CE).

Jednostka TÜV SÜD Polska posiada notyfikację 0036 oraz 2527 w zakresie technologii przemysłowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie certyfikacji, inspekcji, audytów, usług eksperckich oraz badań technicznych na zgodność ze stawianymi wymaganiami. W sposób obiektywny przeprowadzamy proces oceny aby zapewnić naszym Klientom rzetelne wyniki i raporty na których mogą opierać swoje decyzje. Nasi eksperci posiadają wysokie kompetencje oraz doświadczenie pozwalające zapewnić usługi najwyższej jakości. Globalna obecność w ponad 1000 lokalizacjach pozwala nam działać na całym świecie w imieniu Państwa firmy budując przy tym konkretną wartość dla biznesu.

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację